Sökning: "gender awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade orden gender awareness.

 1. 1. To dare or not to dare – taking a stand in marketing campaigns - How companies’ decisions to take a public standpoint in social issues affect consumers’ perceptions and behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Lindén; Rebecca Lindén Pagoldh; [2020-06-23]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; CSR marketing; Social Marketing; Brand Activism; Gender equality; Millennials; Goodwash; Resistance;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. “We still have a long way to go”: A comparative study of Swedish and Brazilian women sports journalists’ challenges and perspectives

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Débora Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Journalism; sports journalism; women sports journalists; gender; sexism;

  Sammanfattning : Sports journalism is a traditionally male-dominated environment. Previous research has shown that women sports journalists were outnumbered in newsrooms, had less career opportunities, have been exposed to harassment and must negotiate identity contradictions in order to succeed in their career. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet och genusmedvetenhet ur ett förebyggande perspektiv : En studie av skolkuratorers handlingsutrymme och deras förutsättningar att arbeta förebyggande med jämställdhet och genusmedvetenhet relaterat till våldsnormer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Angelica Ågren; Mathilda Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Socialt arbete inom skolorganisationen; skolkuratorer; förebyggande arbete; genus; våldsnormer; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how school counselors at elementary school and high school describe their possibilities to work with prevention in generally and also more specific with prevention aimed at gender and norms of violence. We also wanted to investigate if the school counselors had room for action to affect their work. LÄS MER

 4. 4. Att härska genom internkommunikation : En observationsstudie om kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Frisell; Rama Malki; [2020]
  Nyckelord :Master suppression techniques; internal communication; female leaders; leadership; stereotypes.; Härskartekniker; internkommunikation; kvinnliga ledare; ledarskap; stereotyper.;

  Sammanfattning : Titel: Att härska genom internkommunikation – En observationsstudie om kvinnliga ledare Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi Författare: Rama Malki och Malin Frisell Handledare: Monika Wallmon och Svante Brunåker Datum: 2020 - juni Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur kvinnliga ledare använder och utsätts för härskartekniker, med fokus på internkommunikation. Metod: Denna studie är kvalitativ och utgår från en deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Läromedel i fysik ur ett genusperspektiv : En innehållsanalys av läroböcker i fysik utifrån jämställdhet och genus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Emmanuel Markatatos; [2020]
  Nyckelord :gender; high school; image analysis; physics; text analysis; textbook analysis; bildanalys; fysik; genus; gymnasiet; kön; läroboksanalys; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks tre gymnasieläroböcker i fysik ur ett genusperspektiv. Syftet är attgranska hur mycket utrymme kvinnorna får i förhållande till männen och på vilket sätt manväljer att presentera rollfördelningen mellan dessa. LÄS MER