Sökning: "gender contract"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden gender contract.

 1. 1. SD-Kvinnor & jämställdhetsparadoxen – en kvalitativ analys av ’Kvinnan’ i nationens tjänst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Frida Bolin; Maja Widell; [2019-06-03]
  Nyckelord :‘Woman’; ‘Womanhood’; Performativity; Body politics; Sex Gender; Equality; Politics; Motherhood; Family; Nationalism;

  Sammanfattning : This thesis examines how the women’s association of the Swedish Democrats, SD-Kvinnor define the concept of the ‘Woman’ and use womanhood as a basis for their nationalistic political agenda. The thesis also examines if there is a specific notion of the ideal ‘Woman’ in ‘SD-Kvinnor’. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs historiska karaktärer? : En uppsats kring hur genuskontraktet framträder i historieboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus Jonsson; [2019]
  Nyckelord :history; teaching materials; teaching aid; history books; gender; gender contracts; masculinity; middle school; historia; läromedel; lärobok; historiebok; historieläromedel; genus; genuskontrakt; maskulinitet; mellanstadiet; stormaktstiden; frihetstiden; gustavianska tiden; upplysningstiden;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur genuskontraktet är konstruerat i historieläromedel för årskurs 4-6. Detta har undersökts genom att analysera vilka maskulinitetsdrag som påbjuds läromedlets läsare genom dess narrativ. Undersökningen är genomförd på två versioner av ett läromedel som givits ut under två olika decennier. LÄS MER

 3. 3. A hard nut to crack : a gender analysis of a community and a value chain in Indonesia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecka Wikström; [2019]
  Nyckelord :gender; value chain; feminist theory; empowerment; candlenut;

  Sammanfattning : In this master’s thesis, I have investigated gender dynamics within a village called Batudulang on the Island of Sumbawa in Indonesia. It is qualitative research, based on observations, focus groups and semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. Genuskontraktet i idealrelationen : En undersökning av hur kärleksrelationer framställs i Mitt Livs Novell 1964–1994

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Margareta Segerdahl; [2019]
  Nyckelord :genus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Myth of Separate Worlds: A Quantitative Examination of the Relationship Between Organizational Attachment and Work-Nonwork Interaction

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nichole Francisca; Katharina Seinsche; [2019]
  Nyckelord :organizational attachment; organizational anxiety; organizational avoidance; work-nonwork interaction; work-nonwork conflict; work-nonwork enrichment; work centrality;

  Sammanfattning : Aim: The increasing importance of employee retention and talent acquisition have necessitated the need for a deeper understanding of employee psychology influencing these factors. As such, the current study examines the relationship between individual organizational attachment and work-nonwork conflict and work-nonwork enrichment. LÄS MER