Sökning: "gender contract"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden gender contract.

 1. 1. Har din arbetsgivare uppfyllt det psykologiska kontraktet? : Arbetstagares uppfattning av till vilken grad arbetsgivaren uppfyllt sin del av det psykologiska kontraktet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Marielle Englund; Amanda Rogeholt; [2020]
  Nyckelord :psychological contract; employee and employer; length of employment; gender; psykologiska kontrakt; arbetstagare och arbetsgivare; anställningslängd; kön;

  Sammanfattning : Psykologiska kontrakt innefattar upplevelser av förväntningar och skyldigheter i den ömsesidiga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med denna studie var att undersöka till vilken grad arbetstagare upplevde att deras arbetsgivare hade uppfyllt sin del av det psykologiska kontraktet. LÄS MER

 2. 2. Den otillåtna kvinnligheten : En jämförande analys av Ulla Bjernes romaner Ingen mans kvinna och Lilla Jälm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Bergström; [2020]
  Nyckelord :kvinnlighet; genusforskning; den Nya kvinnan; mellankrigstid; samtidsroman; barn- och ungdomslitteratur; flickböcker;

  Sammanfattning : This thesis is a study of femininity and womanhood in two Swedish contemporary novels by Ulla Bjerne, Ingen mans kvinna (No Man’s Woman) from 1919 and Lilla Jälm (Young Jälm) from 1922. By comparing the novels, I study differences and similarities between the genres children’s literature and adult literature based on an analysis of the themes friendship, home, work, body and sexuality. LÄS MER

 3. 3. Med religion som verktyg : En diskursanalys av religiösa referenser inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt under år 1900-1919 i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Strand; [2020]
  Nyckelord :Kristendom; LKPR; Frigörelse; Rösträtt;

  Sammanfattning : This essay studies how religiosity is formulated and discussed within the women´s suffrage movement, LKPR, in Sweden during the early 1900s. I have studied articles in journals written by central actors in the organization and applied a discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. Overcoming Gender Stereotypes: A Depiction of Six Swedish Students in Non-Traditional Fields

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Paula Daniella Arán; [2020]
  Nyckelord :STEM; HEED; Higher Education; Equal Education; Career Choice; Gender; Non-traditional; Decision-making; Gender norms; Gender roles; Gender stereotypes; Gender differences;

  Sammanfattning : The study investigates the factors that encouraged six Swedish students to choose a femaleor male-dominated field of study in higher education. This is of interest as gender normsand stereotypes may inflict and limit students' educational choices. The purpose is likewiseto elucidate the educational choices from a gender perspective. LÄS MER

 5. 5. Romansen om de tre kungadömena och de 79 kvinnorna : En kvantitativ och kvalitativ studie om vilka kvinnor som synligörs i en kinesisk roman

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oscar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Narrativ identitetskonstruktion; genuskontraktet; arbetssituation; utseende; egenskaper;

  Sammanfattning : China is growing on the international stage and is therefore a subject for more attention. As the interest for China grows, so does the interest for China and its history. The purpose of this essay is to study a Chinse novel and its portrayal of the ideal woman. LÄS MER