Sökning: "gender differences"

Visar resultat 1 - 5 av 2738 uppsatser innehållade orden gender differences.

 1. 1. NAVIGATING WORKPLACE CONFLICT A case study of local and foreign employees at an international company in Tanzania

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Suzana Aroko; [2023-02-01]
  Nyckelord :Intercultural conflict; workplace conflict; culture; conflict management styles; Tanzania; Kenya; Germany; United States of America;

  Sammanfattning : In the era of global trade and professional ties across borders, understanding how individuals from diverse contexts frame and respond to workplace conflict is critically important. Researchers have found various variables with some correlation to preferred conflict management style. LÄS MER

 2. 2. Unga väljare: den progressiva eller polariserade generationen? En kvantitativ studie om sambandet mellan jämställdhetsattityder och könsgapet i populistisk radikalhögerröstning bland unga väljare i Sveriges riksdagsval 2018 & 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Erixon; [2023-01-30]
  Nyckelord :Populist Radical Right Parties; Gender gap; Gender values; Cultural backlash; Young voters; Femonationalism; Sweden Democrats;

  Sammanfattning : This study aims to scrutinize the gender gap in populist radical right voting among young voters, and whether differences in gender values can explain it. There is a debate in previous research on whether conservative or progressive gender values are more compatible with Populist Radical Right Party (PRRP) voting. LÄS MER

 3. 3. KÖN SOM STRAFFSKÄRPNINGSGRUND – Bör kön som motiv till en brottslig gärning föranleda ett hårdare straff?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Martin Rudolfsson; [2023]
  Nyckelord :gender; gender-based act; motive; penalty value; aggravating circumstance; protected ground; hate crime; kön; könsrelaterad gärning; motiv; straffvärde; försvårande omständighet; straffskärpningsgrund; hatbrott;

  Sammanfattning : The increased digitalisation has resulted in a large portion of the population being connected in a digital environment and engaging with each other on digital platforms. A certain type of problem that has been addressed involves women being targeted by online abuse, because they are seen as group members that represent their gender and characteristics related to gender. LÄS MER

 4. 4. Män och kvinnors attityd till RFID-implantat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amy Redmo; [2023]
  Nyckelord :RFID-implants; gender differences; attitude; RFID-implantat; könsskillnader; attityd; RFID;

  Sammanfattning : I samband med den teknologiska utvecklingen har användningen av Radiofrekvensidentifiering (RFID) ökat. Tekniken kan ersätta bland annat betalkort och nycklar genom ett implantat i handen. LÄS MER

 5. 5. "Tiktok made me buy it” : En kvantitativ studie om TikToks påverkan på generation Zs attityder som konsumenter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Madhav Joshi; Sania Sadr Mousavi; [2023]
  Nyckelord :attitudes; attitude components; social media; TikTok; Generation Z; user generated content; word of mouth; attityder; attitydkomponenter; sociala medier; TikTok; generation Z; användargenererat innehåll; Word Of Mouth;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att öka förståelse för hur generation Zs attityder som konsumenter påverkas av den sociala medieplattformen TikTok. Attityder är utifrån de två använda teoretiska modellerna uppdelade i tre komponenter respektive sex faser. Baserat på tidigare relevant forskning och teorier togs det fram tre hypoteser. LÄS MER