Sökning: "gender diversity"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade orden gender diversity.

 1. 1. Playing Poker without Looking at the Cards—Does it Even Matter?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Hillestad Andréasson; Gustav Blomdahl; [2021-07-06]
  Nyckelord :Special Purpose Acquisition Company; SPAC; Stock Performance; Performance Determinant; Management characteristic; C-Suite; Gender Diversity; Scope;

  Sammanfattning : In 2020, the recent boom of Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) resulted in this financial vehicle overtaking traditional IPOs as the leading firm structure for taking companies public. The dormant structure of SPACs forces investors to primarily rely on the management team to find value-creating acqui-sitions. LÄS MER

 2. 2. The Glass Floor - A Qualitative Study on Female Management Representation Through The Lens of Dominant Narratives

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Emma Sandin; Hilda Hardell; [2021]
  Nyckelord :Women-in-management; Gender Diversity; Dominant narratives; Organizational storytelling; Organizational change;

  Sammanfattning : Previous studies have shown positive implications on firm performance as a result of gender diverse teams. Commonly the research on women-in-management is centered around the difficulties women face when attempting to reach top management positions. LÄS MER

 3. 3. Mångfald hos Big Four : En kvalitativ studie om Big Fours mångfaldshantering i revisionsteam i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elida Dilaveri; Nellie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Big Four; Mångfald; Revisionsteam; Kön; Ålder; Etnicitet; Språk; Sexuell läggning; Funktionsnedsättning; Religion;

  Sammanfattning : Titel: Mångfald hos Big Four - En kvalitativ studie om Big Fours mångfaldshantering i revisionsteam i Sverige Bakgrund: Mångfald har blivit en självklarhet i många företag och präglar numera dynamiken hos Big Four. Det förekommer emellertid lite data och forskning kring andra faktorer än kön av mångfald i revisionsteam. LÄS MER

 4. 4. Vems historia ryms inom våra ramar? : En kvalitativ intervjustudie om hur verksamma historielärare ser på och arbetar med elevers mångfald av identiteter i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Martin Svensson; [2021]
  Nyckelord :qualitative interview study; national identity; Manuel Castells; teaching history; diversity of identity.;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative interview study of how six upper secondary school history teachers view and work with students’ diversity of identities in teaching. The questions that the study sought to answer were how history teachers viewed and worked with students’ diversity of identities, as exemplified by specific assignments, along with their selection of teaching materials, and the impact of their own identity on their teaching. LÄS MER

 5. 5. Estrid : att bygga ett varumärke på feministiska budskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Antonia Olsson Aasen; Frida Nouvel; Cecilia Bos; [2021]
  Nyckelord :Feminism; Commodified Feminism; Cultural Branding; Marketing Communication; Feminism; Kommodifierad Feminism; Kulturell Branding; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Inom marknadskommunikation har det genom åren blivit allt viktigare för företag att engagera sig i sociala frågor i syfte att bygga upp sitt varumärke (Dahlén, Lange & Rosengren2017). Genom samhällsutvecklingen har synen på könsstereotyper och ideal förändrats vilket har bidragit till att feministiska budskap inom reklam har tagit en väsentlig roll. LÄS MER