Sökning: "gender equality nordic countries"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden gender equality nordic countries.

 1. 1. Heteronormativity of the Swedish Sex Purchase Act

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Oscar Swartz; [2022]
  Nyckelord :prostitution; male sex work; MSM; sex regulation; sex legislation; Swedish model; Nordic model; feminist foreign policy; radical feminism; sexköp; sexarbete; sexköpslagen; manlig prostitution; heteronormativitet;

  Sammanfattning : The Swedish Sex Purchase Act was unique, when introduced in 1999. While it was legal to demand and collect payment for sexual services it became a crime to respond to such demands or offer payment. It is now part of Sweden’s foreign policy to ‘export’ this law, using gender equality arguments. Several countries have since followed. LÄS MER

 2. 2. Bolagsstyrning och Corporate Social Responsibility: Andelen kvinnliga styrelsemedlemmars påverkan på hållbarhetsarbete : En kvantitativ studie på 514 publika nordiska bolag år 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Andersson Niemi; Tilde Embretsen; [2022]
  Nyckelord :CSR; ESG; gender diversity; board diversity; corporate governance; CSR; ESG; könsdiversifiering; mångfald inom styrelsen; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Företag har sedan lång tid tillbaka frivilligt redovisat hållbarhetsinformation och idag finns det, inom EU, regler att alla större företag ska redovisa en hållbarhetsrapport. Utvecklingen stannar inte här och från år 2023 kan lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering komma att gälla alla börsnoterade bolag. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet - verklighet eller illusion? : En kvantitativ komparativ epidemiologisk studie om suicid i fyra nordiska länder.

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Lindström; [2022]
  Nyckelord :suicide; equality; gender paradox; unemployment; labour force; education; the Nordic countries; suicid; jämställdhet; könsparadox; arbetslöshet; arbete; utbildning; Norden;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år omkommer cirka 800 000 personer i suicid vilket gör det till en av de ledande dödsorsakerna världen över. Den suicidala problematiken och dödsfallen i suicid skiljer sig mellan män och kvinnor. Män tenderar att vara överrepresenterade världen över när det gäller mortalitet till följd av suicid. LÄS MER

 4. 4. Bound to Gendered Norms? : A critical discourse analysis of the portrayal of former Swedish Prime Ministers in news media

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carolina Ekström; [2022]
  Nyckelord :Gendered norms; Magdalena Andersson; Stefan Löfven; Fredrik Reinfeldt; Critical Discourse Analysis; Fairclough Sweden;

  Sammanfattning : Sweden is considered prominent in gender equality issues. Despite that, Sweden was the last of the Nordic countries to have a female prime minister, and previous studies demonstrate that gender stereotypes remain. LÄS MER

 5. 5. Mainstreaming the Sweden Democrats - mapping changes and continuities in party ideology 1989-2019 through discourse analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mikaela Kriss; [2021]
  Nyckelord :radical right; Sweden Democrats; GAL-TAN; flexibility; normalisation; authoritarianism; trygghet; people’s home; Social Sciences;

  Sammanfattning : Much academic literature has explained the success of radical right parties across Europe in the last few decades through the increased importance of the sociocultural, conceptualised as the GAL-TAN, or libertarian-authoritarian, scale. The late rise of the Sweden Democrats, long considered an exception to the rule, as a successful radical right party, has attracted some academic interest and various explanations on what may have caused this sudden success. LÄS MER