Sökning: "gender equality"

Visar resultat 1 - 5 av 1849 uppsatser innehållade orden gender equality.

 1. 1. EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER - PROGRESSIVA ELLER KONSERVATIVA? En policyanalys om jämställdhet över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Sundin; [2021-02-25]
  Nyckelord :Europeiska unionen; EU; jämställdhet; feminism; genus; policyanalys;

  Sammanfattning : This thesis aims to find out whether the European Union´s (EU) gender equality strategies over time evolve towards a more progressive or conservative type of gender equality strategy. The EU has under a long period of time worked for gender equality. LÄS MER

 2. 2. CHOOSING POLICY OVER VALENCE - A conjoint experiment on vote choice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Magnusson; [2021-02-12]
  Nyckelord :vote choice; trade-offs; valence politics; spatial politics; conjoint experiment;

  Sammanfattning : In a representative democracy elections constitute the main channel for individuals to express their will. In each election voters are typically asked to make a single choice on the basis of multiple political preferences. The nature of this process entails that some voters need to choose between preferences. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER

 4. 4. The role of gender equality on rural women development in agriculture : case study: koperative duhinge ikigori kanjongo “KODIKA”, Nyamasheke district, Rwanda

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Christella Mukakalisa; [2021]
  Nyckelord :gender equality; rural women development; agriculture;

  Sammanfattning : Gender is as a contract in society regulating the relations between men and women. But Gender equality is referred to as equal rights, roles and responsibilities for men and women. It is a crucial element in sustainable development, and it is considered as human rights. LÄS MER

 5. 5. The Experiences of Filipino Immigrant Women - Adjusting to Life in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Melanie Hietala Sadian; [2021]
  Nyckelord :Female immigrants; Acculturation; Intersectionality; Sweden; Philippines; Discrimination; Integration;

  Sammanfattning : Female immigration is getting more and more common because of globalization and the rising demand for female workers. Women's experiences of integration often have its foundations in officials', authorities', and society's perspective, which is why it is vital to get a deeper understanding of the women's personal experiences. LÄS MER