Sökning: "gender equality"

Visar resultat 1 - 5 av 2568 uppsatser innehållade orden gender equality.

 1. 1. INTERSEKTIONALITET I EU:S JÄMSTÄLLDHETSSTRATEGIER En innehållsanalys av EU:s jämställdhetsstrategier mellan 2010–2025

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Karlsson; [2024-02-05]
  Nyckelord :EU; gender equality; gender equality strategies; intersectionality; qualitative literature analysis EU; jämställdhet; jämställdhetsstrategi; intersektionalitet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : The European Union (EU) has since the Treaty of Rome 1957 pursued the goal of gender equality and one effort is through their gender equality strategies. In recent years EU also has had an increased emphasis on intersectionality. LÄS MER

 2. 2. Inte alla män? En normativ studie om kollektivt ansvar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Nilsson; [2024-01-24]
  Nyckelord :Collectivism; Collective responsibility; Distributive responsibility; Feminism; Gender equality; Individualism; Rape culture;

  Sammanfattning : This essay seeks to provide an answer to the subject of collective responsibility amongst men to end rape culture in the western world. For more than two hundred years, women have fought for the right to be treated fairly by men. LÄS MER

 3. 3. STÖDET FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA BLAND UNGA MÄN – EN GENUSPOLITISK REAKTION? En kvantitativ studie av vad genuspolitiska attityder har för effekt på stödet för Sverigedemokraterna år 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ester Hillgren; [2024-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to explore the relationship between gender political attitudes and expressed support for populist radical right parties (PRRP) in the context of Sweden. PRRPs have traditionally been linked to conservative gender values. LÄS MER

 4. 4. Gender Equality and Electoral Violence : A Qualitative Analysis of Gender Equality and its Effect on Government-initiated Electoral Violence in Democratizing Societies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Alexander Tiedermann; [2024]
  Nyckelord :Electoral Violence; Gender; Gender Equality; democratization; election; violence;

  Sammanfattning : Electoral violence in democratizing countries results in hundreds of deaths each year and undermines democratic practices and the legitimacy of elections. Although identifying several societal and institutional factors increasing the risk of electoral violence, prior research has largely failed to consider gender equality when exploring the causes of electoral violence. LÄS MER

 5. 5. Gender Equality in the English Classroom : Teachers’ Attitudes Toward Incorporating Gender Equality in Their Teaching of Upper Secondary School English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Johanna Ly; [2024]
  Nyckelord :Teachers; upper secondary school; EFL; group work; cooperative learning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to attain a deeper understanding of how English teachers approach the incorporation of gender equality in their English teaching, and the challenges and successes encountered in their pedagogical method. The study takes a qualitative approach, where the research examines the attitudes, teaching strategies and practical experiences of English teachers through semi-structured interviews. LÄS MER