Sökning: "gender inequality"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade orden gender inequality.

 1. 1. Voices of South African Women : A qualitative research study on gender equality work as experienced by women in South African corporations

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ebba Persson; Josefin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Women; South Africa; Gender Equaliy; Inequality; Motherhood; Organizational culture; Society structures; Experiences; Intersectionality;

  Sammanfattning : Problem statement: How do South African women experience the current gender equality work in their workplace and how does it affect their working conditions? Purpose: The purpose of our study is to contribute to an understanding of how South African women are experiencing gender equality work in their workplace and how this is affecting their working conditions. The aim is to find personal experiences of working women in South Africa of how gender equality work is being experienced on an individual level. LÄS MER

 2. 2. Sveriges mäktigaste kvinnor är fortfarande underordnade män : En kvalitativ studie om hur kvinnor i Sveriges riksdag upplever maktförhållanden inom politiken i relation till det globala delmålet 5.5

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Ellen Ericsson; Joanna Jarlén; [2020]
  Nyckelord :Equality; Politics; Power; Gender; Gendered; Gender system; Glass Ceiling; The Inequality System; The Sustainable Development Goals; Intersectionality; Homosociality; Jämställdhet; Politik; Makt; Könsmaktsordning; Genus; Könad; Genussystem; Glastak; Ojämlikhetssystem; Intersektionalitet; Homosocialitet; Globala Målen;

  Sammanfattning : Jämställdhet är någonting som diskuteras flitigt i politiska debatter. Det blir bättre och bättre världen över men kvinnor ses fortfarande inte ha lika mycket inflytande över beslutsfattande processer som män. Maktpositionerna domineras än idag av män och Sverige är ett av de länder som ännu inte har haft en kvinnlig statsminister. LÄS MER

 3. 3. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 4. 4. Kenyan Girls' Fight for Education and Empowerment - A Case Study Investigating NGOs Attempt to Tackle Cultural Obstacles in Education for Girls in Kenya

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ida Grube Lorentzen; [2020]
  Nyckelord :Non-governmental Organization; Gender equality; Girl s education; Kenya; Qualitative Case study;

  Sammanfattning : Girls’ opportunity to attend and stay in school is a worldwide issue especially for secondary education predominantly experienced in Sub-Saharan Africa where poverty is particularly high. This issue is caused by gender inequality as most children who is not able to attend to school are female. LÄS MER

 5. 5. Walking barefoot - A study of high-skilled women in the Gig Economy

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Antonio Sterpin; Malva Bröijersén; [2020]
  Nyckelord :Gig Economy; Gender; Inequality; Doing Gender; Redoing Gender; Ideal Worker; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis was to increase the understanding of the role of gender in the Gig Economy. This research followed a social constructivist approach with an abductive mechanism that allowed for parallel working with theory and empirical data. LÄS MER