Sökning: "gender labeling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden gender labeling.

 1. 1. Kvinnors karriärmöjligheter inom medelstora revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Veronica Packalén; Tilda Waldau; [2021]
  Nyckelord :Audit; gender equality; women s career opportunities; glass ceiling; gender labeling; organizational structure; organizational culture; Revision; jämställdhet; kvinnors karriärmöjligheter; glastak; könsmärkning; organisationsstruktur; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som spelar in i kvinnliga revisorers karriärval samt hur glastak och jämställdhet upplevs av kvinnliga revisorer inom medelstora revisionsbyråer. Syftet kommer att besvaras med hjälp av två frågeställningar; Vilka faktorer spelar in i kvinnliga revisorers karriärval inom medelstora revisionsbyråer? Upplever kvinnliga revisorer inom medelstora revisionsbyråer att de har samma möjligheter att utveckla ett bra samspel mellan hem och arbete som manliga revisorer? Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk presenterar inledningsvis kvinnors förutsättningar i tidigare mansdominerade branscher och hur könsmärkning av yrkesroller leder till att traditionella könsordningar upprätthålls. LÄS MER

 2. 2. Att inte se skogen för alla träd : Hur kön och könsmönster omedvetet skapas, upprätthålls och förändras inom produktionen i ett skogsindustriföretag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Korsby; [2019]
  Nyckelord :gender; gender label; gender order; men; women; male-dominated industry; industry; paper mill; production; gender equality; gender structures; kön; könsmärkning; könsordning; män; kvinnor; mansdominerad bransch; industri; pappersbruk; produktion; jämställdhet; könsstrukturer;

  Sammanfattning : Trots att Sverige anses ha en av världens mest jämställda arbetsmarknader, framställs den som en av världens mest könssegregerade horisontellt och vertikalt. Studien är utförd på BillerudKorsnäs Karlsborg som är ett svenskt skogsindustriföretag som tillverkar både pappersmassa och papper. LÄS MER

 3. 3. Reformulating Sexuality and the renunciation of Gender

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Claudia Kent; [2017-05-05]
  Nyckelord :sexuality; language; gender; queer; identity; transgender; online dating;

  Sammanfattning : My main focus in this essay is to pinpoint current discourses within a section of the queer community regarding the use of language and terminology when describing gender, identity, sexuality and desire. In particular I have chosen to focus on inclusion and exclusion when the labeling of sexuality is based on a binary notion of gender. LÄS MER

 4. 4. Livsmedelsmärkning : En studie om konsumenters läsande av och förtroende för obligatorisk livsmedelsinformation.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ulrika Forsgren; Emil Arvidsson; [2013]
  Nyckelord :Mandatory food information; frequency in reading; confidence.; Obligatorisk livsmedelsinformation; läsfrekvens; förtroende.;

  Sammanfattning : BakgrundSvensk media uppmärksammade i början av 2000-talet brott mot livsmedelslagstiftningen inom både Sverige och andra länder i Europeiska unionen. Köttbedrägerier och fusk med ursprungsmärkning hade förekommit. LÄS MER

 5. 5. Borderline personlighedsforstyrrelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Baagö; [2012]
  Nyckelord :borderline personality disorder; psychiatry; affective economies; gender science; individualism; the self borderline personlighedsforstyrrelse; psykiatri; affektive økonomier; kønsforskning; individualisering; selvet; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a feminist study of the diagnosis 'borderline personality disorder' as a feminized shadow of an almost unquestionable idea in the contemporary Western democracies: The free individual. Based on qualitative interviews with patients with borderline personality disorder and psy-workers, this study provides an understanding of borderline personality disorder as both a technology of government, and a technology of the self, which is produced in the power relations between patient and employee, and between discourse and body. LÄS MER