Sökning: "gender portrayal"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden gender portrayal.

 1. 1. Akademiskandalen- Danius och Engdahl ur en journalists gestaltning : En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av Sara Danius och Horace Engdahl i skandalen kring den Svenska Akademien

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Clara Reijers; Natalie Chehadé; [2020]
  Nyckelord :Swedish Academy; Sara Danius; Horace Engdahl; framing; gender; scandal journalism and cultural journalism; Svenska Akademien; Sara Danius; Horace Engdahl; gestaltning; genus; skandaljournalistik och kulturjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön. Studiens fokus ligger i att undersöka Sara Danius och Horace Engdahl i krisen kring den Svenska Akademien, för att kunna jämföra svenska mediers rapportering av en kulturskandal, där både en kvinna och en man är inblandad. LÄS MER

 2. 2. ”Nu är det mullornas tur att darra” : kampanjen #WhiteWednesdays som medialiserad subaltern counterpublic

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Isabelle Hed; [2020]
  Nyckelord :religion; activism; subaltern counterpublics; mediatization; mandatory veil;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study Iranian women's struggle against the mandatory veil, based on Nancy Fraser's (1990) theory on subaltern counterpublics and Mia Lövheim's (2012) use of Stig Hjarvard’s theory on mediatization of religion. Specifically, how the Iranian-exile Masih Alinejad's Twitter can be seen as an alternative sphere in which she creates a mediatized subaltern counterpublic for marginalized women. LÄS MER

 3. 3. "Gåtan Johanna Möller" : En diskursanalys om den svenska kvällspressens gestaltning av Johanna Möller

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Hanna Larsson; Frida Willander; [2020]
  Nyckelord :Johanna Möller; media and crime; female offenders; discourse analysis; gender; gender theory; journalism; murder; portrayal;

  Sammanfattning : The objective of this bachelor thesis was to examine how the lifetime sentenced Johanna Möller, who in 2016 persuaded her boyfriend to kill her parents, is portrayed in Swedish news journalism. We analyzed 46 articles published in Swedish tabloid describing her character after she received her sentence in August 2017. LÄS MER

 4. 4. Not just a kvinnofråga A content analysis of Swedish press portrayals of men & #MeToo

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elissa Shaw; [2019-08-07]
  Nyckelord :#MeToo; content analysis; media framing; masculinities; gender portrayal;

  Sammanfattning : With its sudden outbreak in October 2017, the anti-harassment movement #MeToo quickly created avast, worldwide impact on social media, in the traditional press as well as in everyday lives. In Swedenespecially, a country with a long history in fighting for gender equality, women in their thousandsshared their stories of sexual harassment and came together both as individuals and as occupationalgroups to raise a collective voice. LÄS MER

 5. 5. Utsatta kvinnor och otursdrabbade män? : Porträttering av våldsbrottsoffer i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Ekskog Winther; Mikaela Henriksson; [2019]
  Nyckelord :media; victimization; violent crime; ideal type victim; qualitative content analysis; media; viktimisering; våldsbrott; det ideala brottsoffret; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera hur våldsbrottsoffer porträtteras inom svensk textbaserad media och att studera eventuella genusskillnader för dessa beskrivningar. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av 24 tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen. LÄS MER