Sökning: "gender portrayal"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden gender portrayal.

 1. 1. GENDER-STEREOTYPES, FOOD AND ADVERTISING. An Analysis of Gender-role Portrayal and Gendered Language in Japanese Video Commercials

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2020-06-09]
  Nyckelord :SIK; japanska; Japanese; Gender; Stereotypes; advertising; language;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate Japanese gender stereotypes through the analysis of gender role portrayals in video commercials of the product category food and cooking, as well as by observing the use of gender specific language by the characters of the commercials. This is done through a combined quantitative and qualitative analysis of 115 commercials collected from online sources. LÄS MER

 2. 2. Akademiskandalen- Danius och Engdahl ur en journalists gestaltning : En kvantitativ innehållsanalys av svenska mediers gestaltning av Sara Danius och Horace Engdahl i skandalen kring den Svenska Akademien

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Clara Reijers; Natalie Chehadé; [2020]
  Nyckelord :Swedish Academy; Sara Danius; Horace Engdahl; framing; gender; scandal journalism and cultural journalism; Svenska Akademien; Sara Danius; Horace Engdahl; gestaltning; genus; skandaljournalistik och kulturjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning gestaltningen av olika kön skiljer sig åt i svenska mediers rapportering kring kulturella skandaler, beroende på journalistens egna kön. Studiens fokus ligger i att undersöka Sara Danius och Horace Engdahl i krisen kring den Svenska Akademien, för att kunna jämföra svenska mediers rapportering av en kulturskandal, där både en kvinna och en man är inblandad. LÄS MER

 3. 3. Restructured heteronormativity : An analysis of Australian Immigration guidelines for assessing  LGBT+ asylum seekers

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Ursula Jondorf; [2020]
  Nyckelord :Critical Race theory; Heteronormativity; Queer asylum; Gender binary; Australia;

  Sammanfattning : This thesis analyses materials – a set of guidelines and a presentation – provided for officials  who assess claims related to sexual orientation and gender identity within the Australian  government’s Department for Immigration and Border Protection. The analysis is conducted  using critical discourse analysis to see if the lexicon shows a white heterosexual bias, and if it  does, how the bias is manifested within the guidelines, especially within the context of the  gender binary. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor sexualiseras för ditt nöje En multimodal kritisk diskursanalys om sexualiseringen och objektifieringen av kvinnor i publicerade Instagram-bilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ebba Åstholm; [2020]
  Nyckelord :Feminism; gender depictions; Instagram; multimodal critical discourse analysis; objectification; sexism; sexualization;

  Sammanfattning : The objective of this study is to observe how women and their bodies are being objectified and sexualized through famous designer companies’ Instagram accounts. More specifically, this study is interested in defining which certain aspects of an image contribute to a dehumanizing and degrading view of the female sex, but also how women are being cognitively affected by this. LÄS MER

 5. 5. ”En ung verkligen bättre herre aldrig är klädd på det viset” : Grilljannen som hot mot borgerliga manlighetsideal 1890–1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Emma Flärd; [2020]
  Nyckelord :Grilljanne; dandy; fin-de-siècle; bourgeois masculinity; stereotype; boulevard newspaper; Grilljanne; dandy; dekadens; borgerlighet; manlighet; stereotyp; boulevardpress; fin-de-siècle;

  Sammanfattning : This is a study about the “grilljanne”, a type of young dandy in fin-de-siècle Stockholm. The “grilljanne” was known for his odd, flamboyant sense of style, his constant economic troubles, and his disruptive behaviour in public. LÄS MER