Sökning: "gender portrayal"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden gender portrayal.

 1. 1. Not just a kvinnofråga A content analysis of Swedish press portrayals of men & #MeToo

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elissa Shaw; [2019-08-07]
  Nyckelord :#MeToo; content analysis; media framing; masculinities; gender portrayal;

  Sammanfattning : With its sudden outbreak in October 2017, the anti-harassment movement #MeToo quickly created avast, worldwide impact on social media, in the traditional press as well as in everyday lives. In Swedenespecially, a country with a long history in fighting for gender equality, women in their thousandsshared their stories of sexual harassment and came together both as individuals and as occupationalgroups to raise a collective voice. LÄS MER

 2. 2. Utsatta kvinnor och otursdrabbade män? : Porträttering av våldsbrottsoffer i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Ekskog Winther; Mikaela Henriksson; [2019]
  Nyckelord :media; victimization; violent crime; ideal type victim; qualitative content analysis; media; viktimisering; våldsbrott; det ideala brottsoffret; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera hur våldsbrottsoffer porträtteras inom svensk textbaserad media och att studera eventuella genusskillnader för dessa beskrivningar. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av 24 tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen. LÄS MER

 3. 3. Women Sell Mascara, Men Sell Machines? : A Content Analysis of Gender Portrayals in Swiss Prime-Time TV Advertisements

  Master-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Nanina Studer; [2019]
  Nyckelord :Switzerland; gender; gender portrayals; stereotyping; gender stereotyping; advertising; television advertising;

  Sammanfattning : This study analyzes gender portrayals in Swiss prime-time television advertising with regard to gender stereotypes. A content analysis of 449 characters of 412 distinct advertisements sampled from four selected German-speaking TV channels in Switzerland was carried out. LÄS MER

 4. 4. Challenging Adamant Norms : An analysis of the portrayal of childhood and gender in the Handbook for Superheroes books

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Rebecka Söderström Gardevåg; [2019]
  Nyckelord :children s literature; children; childhood; girlhood; boyhood; barnlitteratur; barn; barndom; flickskap; pojkskap;

  Sammanfattning : Children’s literature is one of many important influences of childhood socialization and teaches children about contemporary society. Therefore, it is important to understand what messages children’s literature convey. LÄS MER

 5. 5. Tingsrätt eller genuskorsett? : En kvalitativ studie om framställningen av kvinnor och män i Sveriges Tingsrätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Persmo; [2019]
  Nyckelord :Gender; domestic; men´s violence against women; Swedish; court system and victim;

  Sammanfattning : This sociological thesis has focus om men´s violence against women, both general and domestic. My aim is to examine how the Swedish court system portrays women as victims and men as offenders in cases with men´s violence against women. I also have a special focus on the perspective of the construction of gender. LÄS MER