Sökning: "gender quota"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden gender quota.

 1. 1. Women on the board and their joint effect on accruals-based earnings management and real earnings management

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Eva Schönander; Linda von Zweigbergk; [2020-07-01]
  Nyckelord :accruals-based earnings management; real earnings management; board of directors; gender quota; women board members; independent women board members;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Hård respektive moderat reglering för jämställda bolagsstyrelser : En jämförande studie mellan Sverige och Norge 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Karlsson; Nora Thalin; [2020]
  Nyckelord :Kvoteringslag; Jämställdhet; Bolagsstyrelser; Kvinnor i styrelser; Regleringsgrad; Hård reglering; Moderat reglering; Tokens;

  Sammanfattning : Titel: Hård respektive moderat reglering för jämställda bolagsstyrelser - En jämförande studie mellan Sverige och Norge  Bakgrund: Att använda en kvoteringslag som tillvägagångssätt för att uppnå jämställda bolagsstyrelser är ett omdiskuterat ämne i Sverige, såväl som i världen. Länder har valt olika metoder för att främja jämställda styrelser och vi ställer oss frågan om det kan finnas olika grader av reglering och vilka effekter dessa i sådana fall har. LÄS MER

 3. 3. The Cooperative Role Model : A study of the Role Model Effect in rural agricultural cooperatives in Rwanda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Andersson; [2020]
  Nyckelord :Role Model Effect; agricultural cooperatives; Rwanda; symbolic representation; leadership; gender roles;

  Sammanfattning : With the highest representation of female parliamentarians in the world, Rwanda is a frequently reoccurring case when studying the impact of increased female representation. In this debate, little attention has been given to symbolic representation and particularly to the concept of the Role Model Effect. LÄS MER

 4. 4. Life is unfair – but not without reason : A field study of Sri Lankan women’s struggle for equal political representation and influence

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erica Kanold; [2020]
  Nyckelord :Sri Lanka; gender quota; descriptive representation; substantive representation; resistance; political influence; label effect; mandate effect;

  Sammanfattning : This study investigates resistance against female local government politicians in Sri Lanka during their first year and a half as members of local government councils, as a result of the 25 % gender quota introduced in 2018. Further, the study investigates these newly elected female politicians’ perceived ability to influence local government politics; experienced substantive representation. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet i bolagsstyrelser : En kvantitativ studie av jämställda bolagsstyrelsers koppling till finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olle Wasserman; Olle Andersson Hylén; Mihret Brdar; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; Board of Directors; Tobin’s q; ROA; ROE; Multiple Regression; Critical Mass Theory; Resource Dependence Theory; Jämställdhet; bolagsstyrelse; Tobin’s q; ROA; ROE; Multipel regression; Critical Mass Theory; Resource Dependence Theory;

  Sammanfattning : Background: The debate on gender equality is a topical subject in Sweden as well as the rest of the world. A gender quota law was proposed for Swedish listed companies but was outvoted. LÄS MER