Sökning: "gender standards"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden gender standards.

 1. 1. Röda sörjor med gapande munnar : En undersökning om hur den döda kvinnan beskrivs i tre svenska deckare från 2000-talet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Erika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; swedish crime fiction; sexual violence; dead women; Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; svenska deckare; sexuellt våld; döda kvinnor;

  Sammanfattning : This essay aims to examinate how the dead woman is described in three swedish crime fiction- novels. The novels included in my study is Stieg Larsson ́s Män som hatar kvinnor, Mons Kallentoft ́s Den femte årstiden and Lars Kepler ́s Stalker. LÄS MER

 2. 2. TANDKRÄMSVITA LEENDEN FUNGERAR INTE PÅ MASKULINA MÄN : En kvalitativ text- och bildanalys av hur begreppet kön speglas i svenska tidningsmagasin och i svenska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Maja Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Kön; könsidentitet; genus; feminism; maskulinitetsforskning; jämställdhet; jämlikhet; normer och normkritisk.;

  Sammanfattning : My study focuses on how two Swedish newspaper magazines choose to portray men and women in their biggest reportage. Since we live in a society that is built around old standards, it is interesting to see if the magazines try to look beyond the norms about what is male and what is female or if the papers choose to follow the standards to attract readers. LÄS MER

 3. 3. Flickan i barnboken : En analys av tre utvalda barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lina Fryk; [2019]
  Nyckelord :Gender; norms; character; children’s books; Genus; normer; karaktär; barnböcker;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how young girls have been portraited in children's literature in the last 40 years. Find out how young girls are portrayed in literature for children. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors erfarenheter av att ge stöd till partners vid amning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sallma Gadajsha; Jessica Grund; [2019]
  Nyckelord :Commitment; cooperation; gender equality; participation; support; Delaktighet; engagemang; jämställdhet; samarbete; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Partners har en betydelsefull roll för en långsiktig upprätthållning av amning. Partners önskar bli bekräftade som en viktig resurs vid amning av barnmorskor men upplever att stödet mest riktas till kvinnor. Barnmorskor beskriver den egna rollen som viktig i att ge stöd till partners vid amning. LÄS MER

 5. 5. Women Economic Empowerment and SMEs : A Case Study on Bangladesh

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Jasika Alam Jitu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Low income countries such as Bangladesh are among many of the developing countries in the world where people suffer from poverty which affect their living conditions, especially the empowerment, more specifically economic empowerment of rural and/or indigent women. Many actors such as non-government organizations (NGOs) aspire towards working on means which will improve the empowerment status of rural women in the economy of Bangladesh. LÄS MER