Sökning: "gender structures"

Visar resultat 1 - 5 av 780 uppsatser innehållade orden gender structures.

 1. 1. Glastak och dess betydelse för jämställda organisationer. En studie om jämställdhetssituationen inom den svenska affärsjuridiska advokatbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Andersson; Alexandra Hultsbo; [2021-11-24]
  Nyckelord :equality; glass ceiling; hierarchies; homosocial reproduction; societal structures;

  Sammanfattning : Equality implies that all individuals should have the same rights, opportunities, and obligations regardless of gender. A phenomenon that describes the equality issues that can arise when women attempt to make their way up in hierarchies within organisations is the term glass ceiling. LÄS MER

 2. 2. Off Record: Analys av könade maktrelationer inom teaterhögskolans organisationskultur

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maja Widell; [2021-09-22]
  Nyckelord :Könade maktrelationer; organisationskultur; #tystnadtagning; The Male Gaze; teaterhögskolan; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how gendered power structure’s function within theorganisational culture of the Swedish Theatre Academy and how these structures are then reflected andrecreated within the professional world of theatre. Known risk factors that have shown to normalisesexual harassment in the theatre industry have been investigated in this study, using the experiences offormer Female theatre students as the primary case study. LÄS MER

 3. 3. Did you just buy that? Why not rent it? A quantitative study about consumer beliefs towards rental options

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Svanberg; Linus Öggesjö; [2021-06-30]
  Nyckelord :Clothing rental; consumer behavioral beliefs; determinant; gender; age; level of education;

  Sammanfattning : Negative environmental impact caused by humankind imposes societal action. New market structures are seemingly necessary to achieve sustainability, though, change is often difficult to attain. The clothing industry is a significant source to environmental degradation, hence, change is desired within the industry. LÄS MER

 4. 4. Aniaras kvinnor – det andra könet ombord? En studie av Harry Martinsons epos Aniara ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sandra Malentacchi; [2021-04-08]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; the second sex; gender studies; literary gender analysis; androcentrism; feminism; literary feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the power relation between men and women by looking at gender stereotypes and patriarchal structures in Aniara, an epos on verse by Harry Martinson written in 1956. Aniara is often described as a dystopian epos and sometimes even as a sci-fi adventure. LÄS MER

 5. 5. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :My Persson Ek; Linda Sjöstedt; [2021]
  Nyckelord :norm; jämställhet; minoritet;

  Sammanfattning : Kvinnor i skogsbranschen är i minoritet (Lidestav och Sjölander 2007), traditionellt sett har det alltid varit så (Lidestav 2011). Detta leder till att kvinnor anses som avvikande ifrån normen (Blomquist och Röding 2010). Problemet uppkommer redan vid utbildningarna, där andelen kvinnor som söker är få (Lidestav 2011). LÄS MER