Sökning: "gender studies"

Visar resultat 16 - 20 av 1922 uppsatser innehållade orden gender studies.

 1. 16. In the hands of a controlling leader? Implications for employee well-being from a gender perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rosanna Fagerudd; Emma Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Controlling leadership behaviours; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; well-being; self-rated health; burnout; self-rated job satisfaction; vigour; gender; Kontrollerande ledarskapsbeteenden; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; självskattad hälsa; utbrändhet; tillfredsställelse; arbetsenergi; kön; könsroller;

  Sammanfattning : Leaders engaging in controlling leadership behaviours (CLB) has been connected to followers perceiving their basic needs thwarted. However, little research has been made in the organizational field to understand the implications of controlling leadership behaviours for employee well-being. LÄS MER

 2. 17. Sommargågatan : Ett gemensamt vardagsrum att vistas i

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lydia Storkaas; Karolina Lind; [2019]
  Nyckelord :sommargågata; gågata; sociala värden; vistelsevärde; mänskliga möten; stadsutformning; Levande Stockholm;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar konceptet sommargågator i Stockholm som ett offentligt vardagsrum med möjlighet att främja social interaktion mellan människor och möjliggöra vardaglig aktivitet. Syftet med denna studie är att undersöka sociala vistelsevärden kopplade till sommargågator samt identifiera aktiviteter och funktioner som kan stärka sommargågatans attraktionskraft, så att det blir ett gemensamt vardagsrum som attraherar och lockar olika målgrupper. LÄS MER

 3. 18. In the Middle of an Urban War: Middle-Classness and Fear of Violence in Rio de Janeiro

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gustavo Segat; [2019]
  Nyckelord :New Wars; phenomenology; fear; violence; urban conflict;

  Sammanfattning : This research frames the context of Rio de Janeiro as a New War, and explores the phenomenological formation of fear among residents in the middle of the socio-economic pyramid. Through eleven semi-structured interviews, the body sensations and context in which fear of violence is likely to emerge are explored in a quest to describe the consequences for the group living amidst war. LÄS MER

 4. 19. Love and Pride in the times of DOMA

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Faith James; [2019]
  Nyckelord :Everyday Political Resistance; Disclosure Practices; Resistance Narratives; Children of SSA parents; Queer LGBTQIA Families; Social Sciences;

  Sammanfattning : This qualitative study explores the ways children of same-sex attracted (SSA) parents engage in everyday political resistance. Poststructuralism, Queer Theory, Intersectionality, and theoretical notions of resistance and politicization of identities are foundations of this work. LÄS MER

 5. 20. User Adoption of Big Data Analyticsin the Public Sector

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Abayomi Rasheed Akintola; [2019]
  Nyckelord :adoption intention; big data; big data analytics; Cronbach’s alpha; probit regression; public sector; public policy; statistical significance; unified theory of acceptance; use of technology UTAUT ;

  Sammanfattning : The goal of this thesis was to investigate the factors that influence the adoption of big data analytics by public sector employees based on the adapted Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. A mixed method of survey and interviews were used to collect data from employees of a Canadian provincial government ministry. LÄS MER