Sökning: "gender"

Visar resultat 1 - 5 av 14518 uppsatser innehållade ordet gender.

 1. 1. “Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” En kritisk diskursanalys av Sveriges nationella våldsförebyggande program på området mäns våld mot kvinnor (2022)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Gabriella Abdulahad; [2024-03-15]
  Nyckelord :Sverige; Mäns våld mot kvinnor i nära relationer; diskurs; diskursanalys; genus; hegemonisk maskulinitet; könsmaktsordning;

  Sammanfattning : Combating men’s violence against women has long been on the political agenda in Sweden and has intensified over the years. A national violence prevention program in the area of men’s violence against women has been in place since June 2022. LÄS MER

 2. 2. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 3. 3. Framtidens mediehus byggs med digital verktygslåda. En kvalitativ studie över hur digitala verktyg påverkat sportjournalistiken på lokala tidningsredaktioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Benjamin Hanafi; Emil Håkansson; Nils Strandahl; [2024-03-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how sport journalists who work on local newspaper editorial offices experiences the adaption into use of digital tools in the journalistic work, and find out what factors that affects the extent to which digital tools are used. Furthermore, the aim was also to find out which digital tools that are used most frequently by the selection of journalists, and investigate how these tools affects the journalistic work process. LÄS MER

 4. 4. KOM SOM DU ÄR. En semiotisk analys av Försvarsmaktens filmkampanjer utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Mona Kamali; [2024-03-06]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; Försvarsmakt; myndighet; semiotik; kommunikation;

  Sammanfattning : In recent decades, the Swedish Armed Forces have undergone major changes as gender neutral. Men and women must fight side by side for the motherland as equals. This new conscription creates new challenges for the Swedish Armed Forces communication when both men and especially women are desired to join them. LÄS MER

 5. 5. “Det är ju egentligen bara mobbning men det bygger den här kamratskapen”. En kvalitativ studie om hur manliga soldater uppfattar den personliga kommunikationen i den svenska arméns mansdominerade sfär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Alderlid; [2024-03-06]
  Nyckelord :Information; informationssökning; forskare; mkv-forskare; Ellis modell; användar- och användningsstudier; Norden; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : In the years 2010-2017 the mandatory military service was put on hold after decades of massive decrease in funds going to support the army. Putting the military service on hold led to issues in the Swedish military’s ability to have a societal presence, mainly because the service acts as the army’s main way of recruiting soldiers to a professional path. LÄS MER