Sökning: "gender"

Visar resultat 1 - 5 av 10511 uppsatser innehållade ordet gender.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Biased While Betting on Bernie? A cross-sectional and panel data analysis of prediction error in U.S. election prediction markets from 2015 to 2020

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Daniel Evans; [2021]
  Nyckelord :prediction markets; political science; behavioral economics; U.S. elections; bias;

  Sammanfattning : A consensus seems to have emerged that political prediction markets can lose predictive power when certain efficiency criteria are not met. With a cross-sectional dataset of 570 prediction markets about U.S. elections and a panel dataset with 6,465 days of trading from PredictIt. LÄS MER

 3. 3. Executive pay, female representation in top management and firm performance. A study of S&P 500 companies.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Lucia Lamberti; Lilin Ma; [2021]
  Nyckelord :executive compensation; gender; firm performance; female executives; incentive pay;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the influence of both executive pay and female representation in top management on firm performance. As recent trends in both pay-performance sensitivities and women in executive positions suggest a positive relationship of firm performance with both executive pay and female representation in top management, a nine-year panel data regression is run on the S&P 500 companies to study the potential effects of both CEOs' pay and the presence of female CEOs on corporate performance in the time frame 2010-2018. LÄS MER

 4. 4. Patienter med stroke: självskattad fysisk aktivitet och stressbeteende : En enkätstudie om sambandet mellan fysisk aktivitet och stressbeteende samt en jämförelse mellan kvinnor och män som insjuknat i stroke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Sofia Walberg; Daniel Åström; [2021]
  Nyckelord :Stroke; Stress; Physical activity; Gender;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall globalt. Man har sett att fysisk inaktivitet och stressrelaterad ohälsa var för sig är riskfaktorer för att drabbas av stroke, däremot saknas studier kring ifall där finns ett samband mellan dessa variabler. LÄS MER

 5. 5. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER