Sökning: "gender"

Visar resultat 1 - 5 av 10430 uppsatser innehållade ordet gender.

 1. 1. Hur skiljer sig nyhetsvärderingen mellan sportnyheterna på SVT och TV4? - En kvantitativ innehållsanalys på Sveriges två ledande sportnyhetssändningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sebastian Nilsson; August Bergstrand; [2020-09-18]
  Nyckelord :Sport; news evaluation; gender; public service; commercialization; SVT; TV4.;

  Sammanfattning : Aim of thesis:​ The aim of this study is to contribute to a better understanding of the differences between Swedish public service and commercial news media, within sports. The two units used in the analysis are the leading Swedish sport news programs Sportnytt (public service) and TV4-Sporten (commercial). LÄS MER

 2. 2. Könsroller i läroboksdialoger: en granskning av tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecca Vikingsson; Somayeh Kazemi; [2020-09-15]
  Nyckelord :performativitetsteori; läroböcker i engelska; jämställdhet; kön genus; läroboksdialoger; kritisk diskursanalys; läromedelsgranskning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om jämställdhetsfrågan i läroböcker i engelska. Med Judith Butlers performativitetsteori som utgångspunkt har vi granskat dialoger i tre populära läroböcker i engelska för årskurs 8 som används i svenska skolor: What’s Up?, Awesome och Wings. LÄS MER

 3. 3. SCHOOL MATERIAL RESOURCES AND STUDENT READING ACHIEVEMENT IN THE UNITED ARAB EMIRATES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linda Gogliotti; [2020-09-10]
  Nyckelord :PISA 2018; United Arab Emirates educational system; reading achievement; school material resources; Ecological Systems Theory;

  Sammanfattning : Aim:This study aimed to 1) identify differences in overall student reading achievement in the UAE based on student gender, 2) determine if there is school material resource inequity in the UAE based on school location or school type, and 3) measure the effects of school material resources on student reading achievement in the UAE while controlling for other variables.Theory:The theoretical framework used for this study is Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory including the Process-Person-Context-Time model. LÄS MER

 4. 4. SCHOOL BULLYING: STUDENTS PERSPECTIVES FROM A TANZANIAN SECONDARY SCHOOL

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Irene Kakuru; [2020-09-09]
  Nyckelord :bullying; victim; bully; corporal punishment; secondary school;

  Sammanfattning : Aim The current study was designed to qualitatively examine secondary school students’ understanding of bullying practices and how gender is involved in bullying in a Tanzanian secondary school. TheoryThe theoretical frameworks that are used in the current study are Social Learning Theory (Bandura, 1977) and Social Dominance Theory (Sidanius & Pratto, 1999). LÄS MER

 5. 5. “LONGING WON’T BRING HIM BACK SOONER…” A Case Study of Gendered Language Use in American Recruitment Posters from the Second World War

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Erica Nilsson; [2020-09-08]
  Nyckelord :World War II; gender;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse and compare American male and femalerecruitment posters from the Second World War. The sub-aims are to find out whether theslogans directed at men and women differed linguistically from each other, and if men andwomen were attributed differently. LÄS MER