Sökning: "genderqueer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet genderqueer.

 1. 1. Vem skildras i hbtq+-litteratur för ungdomar? : En studie om representation och erkännande av hbtq+-personer i två bibliografiers boktips

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Amanda Köpberg Hansson; [2020]
  Nyckelord :Hbtq ; ungdomar; skönlitteratur; representation; urval; bibliotek; innehållsanalys; erkännande;

  Sammanfattning : Swedish public libraries must pay special attention to children and adolescents and offer a wide range of literature that meets the needs of all users. For young LGBTQ+ people, literature can provide confirmation and support their identity formation. LÄS MER

 2. 2. Binära och ickebinära transpersoners upplevelser av bemötandet inom primärvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Sperr; Tove Widell; [2018]
  Nyckelord :transgender; non-binary; genderqueer; treatment; primary healthcare; transperson; ickebinär; queer; bemötande; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En transperson är en person vilken delvis eller inte alls identifierar sig med det kön personen tilldelats vid födseln. Transpersoner är en utsatt grupp med sämre psykisk och fysisk hälsa än genomsnittsbefolkningen, detta samtidigt som gruppen söker vård i lägre utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Transgender and genderqueer experiences of avatar creation in games

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Marcus van Aller; [2018]
  Nyckelord :Computer games; Transgender; Genderqueer; Avatar creation; LGBT; Representation; Spel; Trans; Icke-binär; Avatar skapande; HBTQ; Representation;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to examine how respondents who self identify as transgender or genderqueer experience avatar creation systems in digital games. In the wake of GamerGate, gender has become a more prevalent topic of discussion, as such, this thesis seeks to survey transgender and genderqueer people in order to gain a better insight into their their experiences with avatar creation in games, and do they perceive the status quo of current avatar creation systems to be in need of change? If so, how? The results of the survey shows that the respondents use avatar creation systems as a means to experiment in a safe environment with aspects of their identity expression, and to improve avatar creation systems, more options need to be added for diverse body types and non-binary identities. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att vara omöjlig : Hur 'kön' förstås och får mening i självdefinitionen hos fyra icke-binära personer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Isak Kenshin Auran; [2017]
  Nyckelord :agender; nongender; genderqueer; neutrois; trans; Karen Barad; posthumanism; könsidentitet; genus; icke-binär; cis; transperson; intra-aktivitet.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the possibility to be impossible, to examine how the socially intelligible can come to exist. This is done through the concept of sex/gender, as sex/gender has such a determining place in the production of what can be understood as human, it also has the properties to shed light on the possibility to be and exist beyond the socially intelligible. LÄS MER

 5. 5. Raising Gender Awareness in the EFL Classroom Using Fiction. A Literature Review

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mattias Engdahl; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This literature review aims to give the reader information about how fiction can be used to raise gender awareness in the EFL (English as a Foreign Language) classroom. Gender roles can be found throughout history, and some of them are heavily portrayed in gender stereotypical fiction. LÄS MER