Sökning: "genderroles"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet genderroles.

 1. 1. Mina, the "Angel", and Lucy, the "Monster" : two sides of femininity in Bram Stoker's Dracula

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Julia Bergstrand; [2020]
  Nyckelord :Gender roles; feminist criticism; Victorian femininity; angel in the house; monstrous femininity; virgin whore dichotomy; Bram Stoker; Dracula;

  Sammanfattning : This paper analyses the characters Mina and Lucy in Bram Stoker’s Dracula, showing how they are juxtaposed in terms of femininity. By using feminist criticism and the concepts of the angel in the house, monstrous femininity, and the virgin/whore dichotomy, this paper explores how Mina represents the self-sacrificing, supportive, and wifely angel in the house, while Lucy represents the sexual, disobedient, and powerful monstrous female. LÄS MER

 2. 2. Föräldrar i bilderböcker : En litterär analys av fyra bilderböckers framställning av föräldrar ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Cullbrand; [2019]
  Nyckelord :Picture books; literary analysis; parents; genderroles; gender; Bilderböcker; genus; föräldrar; litterär analys; könsroller;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study and compare how male and female are portrayed in four picture books from the 2010s and 1970s, with a focus on the parents. And see what weight the images have to create gender norms in the books. LÄS MER

 3. 3. Feministiska budskap hos Jane Austen : En studie av samhällskritik i Northanger Abbey och dess relevans som undervisningsmaterial i kursen svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Rebecka Backman; [2019]
  Nyckelord :Jane Austen; Northanger Abbey; Gender theory; Gothic genre; Social criticism; Jane Austen; Northanger Abbey; Genusteori; Gotisk genre; Samhällskritik;

  Sammanfattning : Jane Austen har blivit en av den engelskspråkiga litteraturens klassiska författare med sina romaner som handlar om unga kvinnor under det sena sjuttonhundratalet och det tidiga artonhundratalet. En av hennes första romaner, Northanger Abbey (1818) är ett av hennes mest humoristiska och ironiska verk. LÄS MER

 4. 4. Det svåra i att göra slut med stereotypa könsroller : En jämförelse över tid kring stereotypa könsroller i kapitelböcker för läsare på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Malin Öström; [2017]
  Nyckelord :Gender; stereotype gender roles; children and youth s literature; Genus; stereotypa könsroller; barn- och ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate stereotypical gender roles in ten fiction-related chapter books for children and young adults from a gender perspective. The selection of fictions has been made randomly from the decades of the 1940s, 1970s, 1990s and 2010s, of which nine books are from the three later decades, three from each decade, and one from the 1940s. LÄS MER

 5. 5. ”För man får va som man vill” : Barns uppfattning om könsroller utifrån högläsning och diskussion om Mio min Mio av Astrid Lindgren och Snäll av Gro Dahle och Svein Nyhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Linda Högkvist; [2014]
  Nyckelord :Gender; genderroles; children´s literature; Genus; könsroller; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Som medmänniskor och i lärarprofessionen anser jag att vi måste ha en bra förståelse för genus, då det påverkar vår pedagogiska grundsyn och hur vi är som människor. För att kunna utmana könsnormer på ett konstruktivt sätt menar jag att vi måste förstå vad barnen har för syn på genus och tankar om skillnader mellan pojkar och flickor ur jämställdhetssynpunkt. LÄS MER