Sökning: "gener"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet gener.

 1. 1. En fitness-relaterad gens effekt på rörelseaktivitet och kroppsstorlek hos Drosophila melanogaster : Experimentell undersökning av gen CG3598 påverkan på thoraxlängd och rörelseaktivitet hos Drosophila melanogaster

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Fogelström; [2022]
  Nyckelord :Drosophila melanogaster; locomotory activity; gene CG3598;

  Sammanfattning : Optimal fitness ser oftast olika ut för honor och hanar, och denna skillnad kan påverkas av endast en allel. När denna allel däremot ger ena könet en bättre chans att reproducera sig, medan den ger det andra könet en försämrad sexuell fitness. Då talar vi om en sexuell konflikt mellan lokus; en effekt som heter sexuell antagonism. LÄS MER

 2. 2. Validering av vankomycin-resistenta enterokocker : Diagnostik på panther fusion open access instrument

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för biomedicinsk vetenskap (BMV)

  Författare :Mary Wared; [2022]
  Nyckelord :Amplidiag assay mix 2; E-swab; Panther fusion system; PCR; vancomycin; VRE; Amplidiag assay mix 2; E-swab; Panther fusion system; PCR; vankomycin; VRE;

  Sammanfattning : Panther Fusion® system är ett fullständigt automatiserat in vitro diagnostiksystem som har högt flöde av prov-till-resultat och tillåter utförandet av in vitro diagnostiska tester genom användning av realtids Polymerase Chain Reaction (realtids-PCR). Syftet med detta projekt är att validera om det finns möjlighet att använda ett kit från Amplidiag på Panther fusion open access för att diagnostisera vankomycin resistenta enterokocker (VRE) samt att utvärdera analys direkt på E-swab prover istället för anrikningsbuljong. LÄS MER

 3. 3. Biologisk framställning av insektsferomon med enzymer från japansk feberbuske

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Felicia Edman; [2022]
  Nyckelord :Lindera obtusiloba; DGAT; PDAT; ovanliga fettsyror; fettsyrasyntes; transformation; Gateway-kloning; råolja;

  Sammanfattning : Sedan klimatförändringarna fått större plats i dagens forskning har även kraven på förbättrade metoder i vår livsmedelsförsörjning ökat. Feromonfällor är idag en välkänd och uppskattad metod för att undvika användning av farliga insekticider. LÄS MER

 4. 4. Saponiner i ärta : biosyntes av soyasaponiner och dess genetiska mekanismer i ärtväxter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Ines Falk Tingström; [2022]
  Nyckelord :Pisum sativum; baljväxter; Fabaceae; proteingrödor; växtförädling; jämförande genomik;

  Sammanfattning : Efterfrågan på proteinrika vegetabiliska livsmedel ökar och intresse finns från både konsument, politiker och industri att använda svenskodlade råvaror i större utsträckning. Ärta (Pisum sativum L. LÄS MER

 5. 5. Imputing connections of random gene networks from time series data using ANNs

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Sofia Andersson; [2022]
  Nyckelord :artificial neural networks; ANNs; gene regulatory networks; GRNs; imputation; gene regulatory network imputation; GRN imputation; CNNs; convolutional neural network; randomly generated networks; ternary classification; binary classification; network inference; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis presents the architecture of a convolutional neural network which is trained to impute the connections of randomly generated gene regulatory networks under varying amounts of regularisation. The generated gene networks are simulated from 10 different starting conditions for each set of connections in order to obtain multiple time series. LÄS MER