Sökning: "general of building technology"

Visar resultat 16 - 20 av 412 uppsatser innehållade orden general of building technology.

 1. 16. Medfinansieringsersättning - och dess tillämpning

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Niklas Karlsson; Mikael Puskas; [2018]
  Nyckelord :Co-financing compensation; land value capture; transport infrastructure; Medfinansieringsersättning; värdeåterföring; transportinfrastruktur;

  Sammanfattning : Det finns betydande behov av att utveckla befintlig och ny transportinfrastruktur i Sverige. Dessa projekt är ekonomiskt utmanande och begränsas ofta av offentliga budgetar. I avsikt att utöka finansieringskapaciteten har värdeåterförande metoder införts som fördelar ansvaret på fler parter. LÄS MER

 2. 17. Domaren 8: Passivhus i en mindre stad : Projektering av ett passivhus i Bollnäs

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johanna Engström; Liza Lyppert Thomsson; [2018]
  Nyckelord :Passive house; low energy house; conformation; sustainability; solar energy; wooden buildning; apartment buildnings; Passivhus; lågenergihus; gestaltning; hållbarhet; solenergi; träbyggnad; flerbostadshus;

  Sammanfattning : The prevailing housing shortage and the developed considerations of environmental issues are todaytwo current topics. Bollnäs county is an example of a county that works to maintain and actualize itsenvironmental goals, especially in new constructions. LÄS MER

 3. 18. Hierarchical Temporal Memory Software Agent : In the light of general artificial intelligence criteria

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Jakob Heyder; [2018]
  Nyckelord :General Artificial Intelligence; Machine Learning; Hierarchical Temporal Memory; Autonomous Agent; Reinforcement Learning; Temporal Differ- ence Learning; Human-like Thinking and Learning;

  Sammanfattning : Artificial general intelligence is not well defined, but attempts such as the recent listof “Ingredients for building machines that think and learn like humans” are a startingpoint for building a system considered as such [1]. Numenta is attempting to lead thenew era of machine intelligence with their research to re-engineer principles of theneocortex. LÄS MER

 4. 19. Kartläggning av barriärer sombromsar EPC-marknadensutveckling : En empirisk studie i Sverige

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Jennifer Palén; [2018]
  Nyckelord :EPC; renovation; sustainable building; public owned properties; energy services; energy service companies; EPC; renovering; uthålligt byggande; offentlig ägda fastighetsbestånd; energitjänster; energitjänsteföretag;

  Sammanfattning : I Sverige står bostad- och servicesektorn för 40 procent av landets totala energianvändningoch utfaller således i en högre förbrukning än både transport- och industrisektorn. Entredjedel av denna energi förbrukas inom de 90 miljoner kvadratmeter ägda av offentligsektor. LÄS MER

 5. 20. Democratizing Our Data : Finding Balance Living In A World Of Data Control

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Shigeo Katsura-Gordon; [2018]
  Nyckelord :research through design; big data; privacy; interaction design;

  Sammanfattning : The 2018 scandal where Cambridge Analytica tampered with U.S. elections using targeted ad campaigns driven by illicitly collected Facebook data has shown us that there consequences of living in a world of technology driven by data. LÄS MER