Sökning: "general view"

Visar resultat 1 - 5 av 1823 uppsatser innehållade orden general view.

 1. 1. ”Vad ska vi ´lilla socialtjänsten´ säga när rätten har beslutat” - En kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattningar gällande fallet ”Lilla hjärtat”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Holmberg; Mira Ockborn Westberg; [2021]
  Nyckelord :“Lilla hjärtat”; discretion; child welfare; case study; department of children and families services; handlingsutrymme; socialsekreterare; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aimed to research some social workers in the department of children and families services' view of the case “Lilla hjärtat” and the dilemmas of the case. This case, a 4-year old girl who died in the care of her parents, is well known in Sweden through the media, and the case has led to a public inquiry. LÄS MER

 2. 2. Motiverat från allmän synpunkt - Ett minskat straffhot vid upphovsrättsliga intrång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Dennis Lavesson; [2021]
  Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property; upphovsrätt; copyright; åtalsprövningsregler; prosecution rules; straffprocessrätt; criminal procedure law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätten är ett rättsområde i ständig förändring. Den svenska upphovsrättslagstiftningen påverkas till stor del av både EU-medlemskapet och internationella konventioner. I september 2020 införde lagstiftaren brottet grovt upp-hovsrättsbrott med en högre straffskala. LÄS MER

 3. 3. Hårdhandskar eller silkesvantar? – en rättsanalytisk granskning av särbehandlingen av unga lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Hellman; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; unga lagöverträdare; påföljder; young offenders; juvenile criminal justice systems; juvenile legal consequences; sentencing; ungdomsreduktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det svenska straffrättsliga systemet finns en lång tradition av att särbehandla unga lagöverträdare. Den vedertagna ideologiska uppfattning som ligger till grund för särregleringen framhåller att unga har en outvecklad ansvarsförmåga, att de besitter en ökad sanktionskänslighet samt att samhället bör visa tolerans för den unges mognadsprocess. LÄS MER

 4. 4. Hospitalspredikantens arbetssituation i Sverige mellan åren 1894-1917

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Gunnar Nilsson; [2020-08-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay treats the work situation of the hospital preacher in Sweden between the years 1894 – 1917, focusing on the question: what was the work situation like for the hospital preacher and who was or were his superiors? The purpose of this essay is to examine the work prerequisites and job assignments from a national theory of citizenship perspective. This theoryis based upon Mats Andréns Mellan delagande och uteslutning […] (2005), primarily the first part which discusses the perspectives on citizenship during the 19th and 20th century. LÄS MER

 5. 5. Innovating Inside the Box - An Exploratory Comparative Case Study of Regulations’ Impact on Innovation in the Insurance Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexander Ivarsson; Emma Rittgård; [2020-07-22]
  Nyckelord :Financial innovation; Innovation management; Regulation; Insurance;

  Sammanfattning : Innovation in general is an important driver for economic growth and consumer welfare.However, with the purpose of consumer protection and ensuring stability of the financialsystem, the insurance sector is bound to follow stricter regulations than most other sectors. LÄS MER