Sökning: "generaliserade andre"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden generaliserade andre.

 1. 1. Körsångens sociala påverkan – en kvalitativ studie utifrån symbolisk interaktionism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Frida Alkestrand Christensen; [2020]
  Nyckelord :Körsång; symbolisk interaktionism; sociala institutioner; generaliserade andre; reflektion; I och Me; signifikanta symboler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nästan en halv miljon människor i Sverige sjunger i någon slags kör. Den här studien syftar till att med hjälp av George Herbert Meads teori om ​symbolisk interaktionism​ skapa förståelse för vilka sociala motiv och processer som leder fram till att man vill sjunga i kör och hur körmedlemmar påverkas och förändras av att ingå i ett körsammanhang, utifrån de förväntningar de har på sig själva och från andra. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitetsnormer påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Vill vi ha förändring gällande jämställdhet måste vi tänka på vad som händer genom vår interaktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andrea Nilsson; Jenny Ruther; [2020]
  Nyckelord :Fatherhood; Gender; The generalized other; Hegemonic masculinity; Interaction; Parenthood;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att lyfta fram pappors beskrivningar av att vara förälder utifrån deras förväntningar av vad en pappa respektive en man är. Detta för att få en överblick kring vilka förutsättningar och hinder män kan stå inför vid uttag av sin rätt till föräldraledighet. LÄS MER

 3. 3. Vad är det för fel på dig, då? : En kvalitativ studie om hur det är att leva med en funktionsnedsättning i det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Ebba Törnblom; [2020]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; Handikapp; Stigma; Generaliserade andre; Avvikande; Kategorisering; Diskriminering; Kompetens;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur personer med en synlig fysisk funktionsnedsättning upplever sig själva i relation till andra människor som inte sticker ut från mängden. Fyra personer har fått svara på frågor kring vilka svårigheter han eller hon möter som funktionsnedsatt, samt hur han eller hon upplever sig i samhället som funktionsnedsatt. LÄS MER

 4. 4. Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Hovold; [2020]
  Nyckelord :Distansstudier; distansundervisning; relationer; roller; social interaktion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Maria Hovold Titel: Social interaktion vid distansstudier på gymnasienivå - en kvalitativ studie om interaktion mellan lärare och elev Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp Internet Vårterminen 2020 Handledare: Margareta Nilsson-Lindström Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen av hur den sociala interaktionen fungerar för personer som studerar eller undervisar i gymnasiekurser på distans. Uppsatsen behandlar lärare och elevers relationer och roller och hur dessa ser ut då all interaktion sker på distans. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ju inte utseendet som avgör mina prestationer” : En kvalitativ studie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Nilsson; Marlene Andersson; [2018]
  Nyckelord :Body perception; elite sportswomen; social comparison; gender; generalized others; Kroppsuppfattning; elitidrottande kvinnor; sociala jämförelser; genus; generaliserade andre;

  Sammanfattning : Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en självklarhet. LÄS MER