Sökning: "generalisering"

Visar resultat 11 - 15 av 238 uppsatser innehållade ordet generalisering.

 1. 11. Det laborativa materialets och arbetssättens plats i läromedel och undervisning : En kvalitativ studie som undersöker hur laborativt material och arbetssätt framhålls och behandlas inom området bråk i olika läromedel, samt hur lärare beskriver att de undervisar utifrån detta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tarakkamäki Elin; Jaska Sanna; [2020]
  Nyckelord :Laboratory material; laboratory method; theory of variation; generalization; categorization; mathematics; fractions; study material review; Laborativt material; laborativt arbetssätt; variationsteorin; generalisering; kategorisering; matematik; bråk; läromedelsgranskning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få kunskap om hur laborativt material och arbetssätt framhålls och behandlas inom området bråk i olika läromedel. Vidare undersöker vi även hur lärare undervisar laborativt utifrån dessa läromedel. LÄS MER

 2. 12. Skadlig alkoholkonsumtion på arbetsplatsen - en strukturerad litteraturstudie om olika interventioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Gustafsson; Linn Persson Lidholm; [2020]
  Nyckelord :Alcohol consumption; intervention; workplace; factors; effect; Alkoholkonsumtion; intervention; arbetsplats; faktorer; effekt;

  Sammanfattning : Introduktion: Hög alkoholkonsumtion bidrar till flera sjukdomar och leder till ett stort antal dödsfall varje år i Sverige och i världen. Studier påvisar att alkoholkonsumtion på arbetsplatsen är högst förekommande, men existerande forskning gällande strategier för minskad skadlig alkoholkonsumtion är begränsade och bristande. LÄS MER

 3. 13. Beslutsmodell för utvärdering av byggsystem : En fallstudie av beslutsmodeller för val av stomsystem på JM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotte Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Decision model; Multi-criteria decision analysis; Building system; Multi-dwelling timber building; Uncertainty and equivocality; Beslutsmodell; Multikriterieanalys; Byggsystem; Flerbostadshus i trä; Osäkerhet och tvetydighet;

  Sammanfattning : Flerbostadshus i trä blir alltmer vanliga på den svenska marknaden, men det finns fortfarande osäkerheter och tvetydigheter som gör byggherrar tveksamma. Det finns ett behov av att skapa diskussions- och beslutsunderlag som kan användas vid implementering av nya byggsystem. LÄS MER

 4. 14. Sjuksköterskors erfarenheter att möta och vårda kvinnor som blir våldsutsatta av sin partner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Eleni Girmay Araya; Sandra Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Kvalitativ; Litteraturstudie; Partnervåld; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våldsutsatthet hos kvinnor är ett stort samhällsproblem och en tredjedel av världens kvinnor räknas utsättas av våld någon gång i livet. Vanligast är att kvinnorna blir utsatta av våldet av sina partners. Våldsutsattheten ökar risken för negativa hälsokonsekvenser för de som drabbas. LÄS MER

 5. 15. “Once you have the physical activity started. Then you can begin to feel that you are not in this prison anymore”. Refugee experience of post-traumatic stress physiotherapy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Christopher Boyer; Bartlomiej Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Post-traumatic stress; refugee; physiotherapy; experiences;

  Sammanfattning : Abstract Background There is limited research and guidelines regarding physiotherapy as a treatment approach      for post-traumatic stress (PTS). Refugee experience of physiotherapy interventions is hoped                      to contribute to awareness of the subject and to give insight into this developing field of the         profession. LÄS MER