Sökning: "generalized others"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden generalized others.

 1. 1. Keys to business longevity : a study on knowledge transfer in family farm businesses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Nyberg; [2020]
  Nyckelord :farm business; family business; knowledge conversion; knowledge creation; knowledge sharing; organizational knowledge; organizational learning; succession;

  Sammanfattning : Why some companies fail before second generation while others survive through centuries is a fundamental puzzle for business research. Contradictory to most business sectors, the agricultural sector is characterized by being owned and driven by families over generations. LÄS MER

 2. 2. Granskning av ett klimatprojekt med fokus på beteendeförändringar : En fallstudie av Åre kommuns projekt Klimatsmarta familjer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Hilda Sigge; [2019]
  Nyckelord :Human behavior; greenhouse gas emissions; klimatsmart; livsstilsomställning; levnadssätt; klimatförändringar; minskad klimatpåverkan; klimatavtryck; klimatkontot; SMARTa mål.;

  Sammanfattning : Människans beteende orsakar växthusgasutsläpp som leder till klimatförändringar. En minskad klimatpåverkan kan skapas genom beteendeförändringar på individnivå. Åre kommun försöker att främja denna förändring genom projektet Klimatsmarta familjer. LÄS MER

 3. 3. Hur tätt är rätt? : En studie om samexistens mellan dagsljus och förtätning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nadja Iskandarova; Thu Svensson; [2019]
  Nyckelord :daylight; urban density; urban planning; daylight simulation; obstruction angle; sill height; dagsljus; stadsförtätning; samhällsplanering; dagsljussimulering; avskärmningsvinkel; bröstningshöjd;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med urbaniseringen ökar bostadsbristen avsevärt. Som en lösning har förtätning blivit en samhällstrend för att främja ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju inte utseendet som avgör mina prestationer” : En kvalitativ studie om elitidrottande kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Annie Nilsson; Marlene Andersson; [2018]
  Nyckelord :Body perception; elite sportswomen; social comparison; gender; generalized others; Kroppsuppfattning; elitidrottande kvinnor; sociala jämförelser; genus; generaliserade andre;

  Sammanfattning : Stereotypa bilder och ideal om vad som är manligt och kvinnligt syns idag tydligt i samhället även inom idrottssammanhang. Idrott har historiskt sett utmanat roller för vad som är manligt respektive kvinnligt. För kvinnor har utövandet av idrott inte alltid varit en självklarhet. LÄS MER

 5. 5. Business Model Innovation for Upcycling: Uncovering Conditions and Their Interactions Facilitating and Hindering a Sustainable Business Model Transformation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clarissa Cosyns; Adam Cornfield; [2018]
  Nyckelord :Business Model Innovation; Sustainability; Creating Value from Waste; Upcycling; Sustainability Archetypes; Barriers and Facilitators; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research question: What conditions promote or hinder business model innovation for sustainability in the field of upcycling and how do these conditions interact? Methodology: This single-case study is characterized by applying a qualitative research approach and an inductive reasoning with a systematic and transparent approach. The research conducted semi-structured interviews as the main source of data and was analyzed by applying a grounded theory approach to gain an in-depth understanding of the phenomenon. LÄS MER