Sökning: "generation X"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden generation X.

 1. 1. Automation of robust Pareto front-based radiotherapy treatment planning for prostate cancer patients

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Niklas Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/objective The main objective was to create a software that automates the process of creating treatment plans used for Pareto front-based dose planning for prostate cancer patients. A second objective/purpose was to add a robustness test to this program to evaluate the effect of prostate movements on the treatment plans. LÄS MER

 2. 2. Drömarbetsplatsen : och de motiverande faktorerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sylvia Lundqvist; Sarah Yildiz; [2019]
  Nyckelord :motivation; employer branding; generation; generation babyboomer; generation x; generation y; Alderfer; Herzberg; generation x; generation y; Alderfer; ERG-teori; Herzberg; Herzbergs tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Arbetslivet har gjort en förändringsresa från att tidigare präglats av en patriarkal kontroll av arbetstagarna till att idag handla om en ömsesidig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Trots detta säger statistiska centralbyrån att allt fler yngre arbetstagare byter arbetsgivare med kortare intervall, när vi tidigare kunde stanna hela livet på en och samma arbetsplats. LÄS MER

 3. 3. How durable are photostimulable storage phosphor plates? - An experimental study concerning wear and image quality

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johan To; Oleg Stevanovic; [2019]
  Nyckelord :photostimulable storage phosphor plates; PSPs; longevity; image quality; wear; artifacts;

  Sammanfattning : Syfte: Att ta reda på hur lång livslängd en bildplatta har avseende slitage och bildkvalité. Material och metod: Tre fabriksnya bildplattor användes för att undersöka hur en enskild faktor i arbetsgången för bildgenerering påverkar bildkvalitén. Den första plattan exponerades och skannades 300 gånger. LÄS MER

 4. 4. Vad motiverar generation X och Y på arbetet? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Magnusson; Vendela Vestergren; [2019]
  Nyckelord :work motivation; generation X; generation Y; gender; education level; work position; arbetsmotivation; generation X; generation Y; kön; utbildningsnivå; arbetsposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12. LÄS MER

 5. 5. Risk Preferences of Management Generations

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Gier; Anton Witt; [2019]
  Nyckelord :Risk Preferences; Generation X; Millennials; Generation Z; Risk Attributes; Risk-Taking; Strategic Management; Prospect Theory; Organizational Risk; Decision-making Under Risk; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to examine the risk preferences of current and future management generations and its implications for strategic management. Methodology: A quantitative research strategy has been chosen in order to fulfil the purpose of this study. LÄS MER