Sökning: "generation Y"

Visar resultat 1 - 5 av 527 uppsatser innehållade orden generation Y.

 1. 1. Ett förbättringsarbete av elevhanteringsprocessen på LFV

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Douglas Skoog; [2020]
  Nyckelord :employer branding; generation y; improvement; onboarding; student management; elevhantering; employer branding; förbättring; generation y; onboarding;

  Sammanfattning : Att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens är någonting alla företag behöver uppmärksamma och kontinuerligt arbeta med för att uppnå. Genom att företag uppvisar att de är attraktiva arbetsgivare via ett gott rykte och en gripande introduktion för nyanställda kan de locka och bibehålla kvalificerade medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Un mundo donde quepan muchos mundos - en studie om akademins roll som en kunskapskapande samt kunskapslegitimerande institution ur ett dekolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Alejandra Gomez Lozano; [2020]
  Nyckelord :akademin; högre utbildning; dekolonialite; dekolonisering; avkolonisering; pedagogik; avlänkning; nollpunktens hybris; modernitet; nyliberalism; kolonialism; bankundervisning; känntänka; participatorisk aktionsforskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag intervjuat sex akademiker för att förstå hur akademin kan förstås ur ett dekolonialt perspektiv samt vilka möjligheter det finns för att arbeta dekolonialt inom akademin. Till hjälp har jag tagit teorier om bankundervisning, nollpunktens hybris, avlänkning, epistemisk våld samt dekoloniala pedagogier. LÄS MER

 3. 3. Konsten att bära grönt : En kvalitativ studie om konsumenters köpbeteende inom hållbart mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Ederlöv; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbart mode; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : I Sverige konsumerar och lever vi som att vi har fyra jordklot till vårt förfogande. Hållbarhet är ett ämne vars relevans aldrig varit större än vad det är idag, där tyvärr alltför många tenderar att utesluta detta hållbarhetstänk. LÄS MER

 4. 4. Students' perspective on environmental sustainability: a reality check.

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ROXANA IONESCU; NEMA ALI; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental sustainability is clearly one of the most ardent problems that societies are facing today. The new face of the world seen from globalization perspective, sometimes results in corporations being stronger than states, by twisting the politics to play in their favour. LÄS MER

 5. 5. The Relationship Between Service Quality, Customer Satisfaction and Brand Loyalty : A study comparing Generation X and Y in Sweden

  Kandidat-uppsats, Jönköping University; Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Jennifer Hertzberg; Louise Rask; Samuel Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Brand Loyalty; Service Quality; Customer Satisfaction; Generation X; Generation Y;

  Sammanfattning : Businesses are constantly trying to find new strategies that help them gain loyal customers, in order to avoid the considerable cost of attracting new customers. This thesis analyzes if service quality has any significant impact on brand loyalty, where customer satisfaction is used as an indicator for brand loyalty. LÄS MER