Sökning: "generation Y"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden generation Y.

 1. 1. Vilken betydelse har remasters för generation Y- och Z:s musikkonsumtion?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Måns Lundgren; [2020]
  Nyckelord :music production; culture industry; musikproduktion; remaster; kulturindustrin; vinyl; spotify;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka remasters plats i den digitala eran ur ett generation-Y och -Z:s lyssnare- och konsument-perspektiv, detta för att undersöka ovana lyssnares kunskap i ämnet, deras lyssningsupplevelse av fenomenet och prioriteringar i musikkonsumtion. Genomförandet består av kvantitativ studiedesign, datainsamling med strukturerad intervju samt lyssningstest. LÄS MER

 2. 2. Gen Y and Gen Z’s Instagram Advertising Preferences : Qualitative Analysis Focusing on the Types of Advertising on Instagram

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Amanda Odina; Zoi Koutelida; [2020]
  Nyckelord :Generation Y; Generation Z; Instagram; Social Media; Types of Advertising;

  Sammanfattning : Purpose — ​As social media develops, becoming a more relevant part of society, it is more necessary to understand it, more so when considering social informatics. Exclusively considering the types of advertising available on Instagram, the purpose of this study is to determine the preference of Generation Y and Z, and analyse what motivates their preference when interacting with Instagram advertisements. LÄS MER

 3. 3. Generation Y intar arbetsmarknaden. En kvalitativ studie om hur ledare kan lyckas motivera och behålla generation Y på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Kvist; Josefine Kvist; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; generation Y; ledarskap; kundtjänst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Automation of robust Pareto front-based radiotherapy treatment planning for prostate cancer patients

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Niklas Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose/objective The main objective was to create a software that automates the process of creating treatment plans used for Pareto front-based dose planning for prostate cancer patients. A second objective/purpose was to add a robustness test to this program to evaluate the effect of prostate movements on the treatment plans. LÄS MER

 5. 5. Drömarbetsplatsen : och de motiverande faktorerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sylvia Lundqvist; Sarah Yildiz; [2019]
  Nyckelord :motivation; employer branding; generation; generation babyboomer; generation x; generation y; Alderfer; Herzberg; generation x; generation y; Alderfer; ERG-teori; Herzberg; Herzbergs tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Arbetslivet har gjort en förändringsresa från att tidigare präglats av en patriarkal kontroll av arbetstagarna till att idag handla om en ömsesidig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Trots detta säger statistiska centralbyrån att allt fler yngre arbetstagare byter arbetsgivare med kortare intervall, när vi tidigare kunde stanna hela livet på en och samma arbetsplats. LÄS MER