Sökning: "generation Z"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade orden generation Z.

 1. 1. TIKTOK: EN PRODUKT AV GENERATION Z - En kvalitativ studie som utreder hur och varför Sveriges Generation Z använder Tiktok.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Lindberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Tiktok; Generation Z; Gen Z; medieanvändning; uses gratifications theory; MAIN-model; new media;

  Sammanfattning : Executive summary We are constantly online in this new digital world, always reachable through numeral devises and plattforms. For older generations there has taken some time to adjust, but for one generation this constant connectivity is as normal as breathing. LÄS MER

 2. 2. EN UNDERFÖRSTÅDD ÖVERENSKOMMELSE - En kvalitativ studie om två generationers attityder till riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Kenttälä; Tilda Svensson; Saga Thieme; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; reklam; riktad reklam; riktad marknadsföring; integritet; attityder; generation Z; äldre generation;

  Sammanfattning : Executive summary A challenge for every digital marketing company is reaching out in the so-called “media noise”. Therefore, targeted advertising can be seen as a natural part of all social media user's everyday life. LÄS MER

 3. 3. Influencer avoidance på Instagram -En kvalitativ studie om varför Generation Z undviker influencers som kommersiellt samarbetar med varumärken på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elliot Samuelsson; Marcus Fritz; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Tiktok made me buy it” : En kvantitativ studie om TikToks påverkan på generation Zs attityder som konsumenter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Madhav Joshi; Sania Sadr Mousavi; [2023]
  Nyckelord :attitudes; attitude components; social media; TikTok; Generation Z; user generated content; word of mouth; attityder; attitydkomponenter; sociala medier; TikTok; generation Z; användargenererat innehåll; Word Of Mouth;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att öka förståelse för hur generation Zs attityder som konsumenter påverkas av den sociala medieplattformen TikTok. Attityder är utifrån de två använda teoretiska modellerna uppdelade i tre komponenter respektive sex faser. Baserat på tidigare relevant forskning och teorier togs det fram tre hypoteser. LÄS MER

 5. 5. "Gapet" till att värna om klimatet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Clemén; Andrea Månsson; Moa Olsson; [2023]
  Nyckelord :Generation Z; Attitude-behavior gap; Sustainable clothing consumption; Fast fashion; Second hand; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER