Sökning: "generation y anna österberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden generation y anna österberg.

  1. 1. Generation Y : En studie om chefers upplevelser av unga i arbetslivet

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Linn Hansson; Anna Österberg; [2010]
    Nyckelord :generation Y; värderingar; ledarskap; ledarstil;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att beskriva chefers föreställningar om och upplevelser av att leda unga, generation Y, i arbetslivet. Detta syfte leder oss till följande frågeställningar:1. Hur upplever chefer generation Y i arbetslivet i förhållande till äldre generationer?2. LÄS MER