Sökning: "generation"

Visar resultat 1 - 5 av 6482 uppsatser innehållade ordet generation.

 1. 1. Varför startar entreprenörer företag? - En studie om vad som motiverar generation Y

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Härdmark; Elin Magnusson; [2022-02-16]
  Nyckelord :motivation; Entreprenörskap; Starta företag; Generation Y; Self determination theory; McClelland; Schumpeter;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vad som motiverar generation Y att vara entreprenörer och att starta företag. För att genomföra undersökningen har en kvalitativ metod används där 14 intervjuer gjorts med personer som tillhör generation Y och som startat företag. LÄS MER

 2. 2. RIKTAD REKLAM – JA TACK - En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Björkman; Emmy Simpson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; reklam; Generation Z; riktad marknadsföring; personaliserade annonser; influencer marketing; digital natives; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram Teori: Uses and Gratifications Metod: Kvalitativ respondentintervju Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. LÄS MER

 3. 3. SVENSKT MEDBORGARSKAP OCH INTEGRATION - En kvalitativ intervjuundersökning om medborgarskapets påverkan på invandrares integration i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Patool Bako; [2022-01-27]
  Nyckelord :medborgarskap; integration; tillhörighet; invandrare;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how the swedish citizenship affects immigrants’ integration and feeling of belonging to Sweden and therefore contribute with new knowledge about this subject. This bachelor thesis is based on the acculturation theory of L. Sam David and Berry John. LÄS MER

 4. 4. Fast Simulations of Radio Neutrino Detectors : Using Generative Adversarial Networks and Artificial Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Anton Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Askaryan emission; Radio detection of neutrinos; in-ice propagation; neutrino; Generative adversarial networks; GAN; WGAN; Neural networks; NN; surrogate model; IceCube; deep learning; generative model;

  Sammanfattning : Neutrino astronomy is expanding into the ultra-high energy (>1017eV) frontier with the use of in-ice detection of Askaryan radio emission from neutrino-induced particle showers. There are already pilot arrays for validating the technology and the next few years will see the planning and construction of IceCube-Gen2, an upgrade to the current neutrino telescope IceCube. LÄS MER

 5. 5. ASSESSING THE INFLUENCE OF NATURAL GAS PRICE SHOCKS ON DAY-AHEAD ELECTRICITY PRICES IN SWEDEN : An OLS- and Quantile Regression Approach

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Kristoffer Sehlberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines how day-ahead electricity prices in Sweden are affected by increased natural gas prices, and studies to see if electricity prices in different bidding areas are affected differently by increased natural gas prices. This paper does so by conducting both an OLS regression and a quantile regression, estimated on the 90th quantile. LÄS MER