Sökning: "generationsöverskridande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet generationsöverskridande.

 1. 1. NABO

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Linnea Axberg Algotsson; Sanna Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Nabo; Gemenskap; Grannskap; Grannar; Normskifte; Boende; Bostäder; Flerbostadshus; Kollektivboende; Coliving; Byggemenskap; Generationsöverskridande Boende; Gemenskapsboende; Elastiska Hem; Colonies; Roji; Radhus; Social Hälsa; Ofrivillig Ensamhet; Socialt Kapital; Lund; Stenkrossen; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In our individualized society, with a shift from strict norms on how we live our lives to everyone’s own unique lifestyle, we see a growing need for diversified housing for different types of constellations. The nuclear family is not a certainty anymore, the number of single residencies have increased and separations are common. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. GENERATIONS IN HARMONY; : The generations choir, voices in interplay to raise awareness about ageism

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Elisabeth Magnin-Gidholm; [2018]
  Nyckelord :ageism; choir; voices; choral; intergenerational; ålderism; körer; kör; röst; generationsöverskridande;

  Sammanfattning : This essay is written in the context of a master exam project at Konstfack university of arts, crafts and design. I have explored what I, in the capacity of a designer, can do to raise awareness about ageism. LÄS MER

 4. 4. "... leksakslådorna har aldrig blivit bortplockade!" : Gemenskap mellan generationer – förutsättningar för ett gott åldrande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Mats Thuresson; [2017]
  Nyckelord :Pensionär; äldre; ensamhet; delaktighet; gemenskap; generation; generationsöverskridande; livslopp; relation; utbyte; barn; socialpedagogik; socialgerontologi.;

  Sammanfattning : I forskning, rapporter och medier framgår att upplevd ensamhet är vanlig i gruppen äldre. Syftet med denna studie är att undersöka ensamboende pensionärers upplevelse av sin sociala situation med fokus på umgänge och relationer mellan olika generationer utifrån ett livsloppsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Att skapa ett rum för två : En fallstudie av två integrerade folk- och skolbibliotekslokaler i Umeåregionen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kevin Rova; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom denna kandidatuppsats undersöks två integrerade folk- och skolbiblioteks arbete med att anpassa sina fysiska lokaler till verksamhetsformen, hur detta arbete återspeglas i hur biblioteksanvändare rör sig inom och använder sig av bibliotekens lokaler, samt hur bibliotekarier resonerar kring olika möjligheter och svårigheter i koppling till verksamhetsformen utifrån aspekter som lokal, lokalisering, och rörelsemönster. Studien genomfördes nov-dec 2016 genom intervjuer och observationer på två integrerade bibliotek inom Umeåregionen. LÄS MER