Sökning: "generationsskifte"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet generationsskifte.

 1. 1. Repowering av vindkraftverk - Sätter lagstiftningen käppar i hjulet för en del av Sveriges klimatmål avseende förnybar energi

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kimberly Edman; [2021-02-17]
  Nyckelord :Miljörätt; Repowering; Uppgradering; Generationsbyte; Vindkraft; Förnybartdirektivet; Klimatmål; Förnybar energi; Tillståndsförfarande; Tillståndsprocess;

  Sammanfattning : Vindkraft har en viktig roll för möjligheterna att uppfylla Sveriges klimatmål avseende förnybar energi. Samtidigt som den tekniska utvecklingen på området har gått oerhört snabbt, börjar en del vindkraftverk bli föråldrade. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter och hinder med återbruk inom byggbranschen : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Isabella Kardell; Klara Björkman; [2021]
  Nyckelord :Reuse; circular economy; circular construction; sustainability; Återbruk; cirkulär ekonomi; cirkulärt byggande; hållbarhet;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har det varit så aktuellt som det är idag, år 2021, att arbeta hållbart och spara på jordens resurser. Mängden material som finns i omlopp idag är stor. Ett långsiktigt arbetssätt för hållbarhet och cirkulärt byggande saknas. Byggbranschen står idag för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 3. 3. Paradoxala spänningar vid succession inom familjeföretag : Kännetecken samt hanteringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Martin Stenberg; David Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det faktum att 4 av 10 familjeföretag står inför ett generationsskifte inom en snar framtid gör undersökningen högst relevant. Utgångspunkten i uppsatsen ligger i att ingen naturlig efterträdare till VD-posten finns inom familjen, utan en externt rekryterad VD är enda lösningen. LÄS MER

 4. 4. FÖRÄNDRING, PÅ GOTT OCH ONT : En fallstudie av omstruktureringen av ett belöningssystem i en decentraliserad bank

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Evelina Effort; Hanna Näsberg Hallqvist; [2021]
  Nyckelord :Change management; Reward systems; Generational change; Decentralization; Förändringsarbete; Belöningssystem; Generationsskifte; Decentralisering;

  Sammanfattning : Banksektorn har under de senaste decennierna blivit allt mer kunskapsintensiv och en förståelse för det skifte som sker för framtidens medarbetare blir allt mer essentiell. Strategiska förändringar medför krav på ledningen att tillvarata sina medarbetares intressen genom att bland annat skapa incitament för att bibehålla gamla och skapa nya konkurrensfördelar. LÄS MER

 5. 5. Nästa generations lantbrukare : hur ser de på marknadsföring och hur ska företag nå ut till dem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrika Eke-Göransson; [2021]
  Nyckelord :nästa generations lantbrukare; digital marknadsföring; kommunikation;

  Sammanfattning : Idag är det många lantbruksföretag i Sverige som väntar med att genomföra generationsskifte för verksamheten och driften. Detta leder till att lantbrukarna i landet idag i genomsnitt är i den övre medelåldern. Att vänta med generationsskiften leder också till att nästa generations lantbrukare får vänta med att ta över. LÄS MER