Sökning: "generationsskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet generationsskillnader.

 1. 1. Lärande och kompetensutbyte på en IT-avdelning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ida Bondesson; Alexandra Klongkumnuangarn Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Lärande; kunskap; kunskapsöverföring; kompetens; kompetensutveckling; generationsskillnader anställningstid; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges arbetsmarknad är under ständig förändring och utveckling i takt med samhället. För första gången är fyra olika generationer ute på arbetsmarknaden samtidigt, där alla bär på olika erfarenheter och egenskaper som måste överbryggas för att skapa ett gott lärandeklimat. LÄS MER

 2. 2. Den inkompetenta generationen- En guide till alternativa tolkningar av den millenniala generationens skådespelare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Gisela Swarting; [2020-06-01]
  Nyckelord :skådespelare; skådespeleri; skådespelarkompetens; hantverk; generationer; millennialer; social identitet; organisation; arbetsplats; värderingar; beteenden; teater; Helsingborgs stadsteater; Sasha Becker; Einar Bredefelt; Stina Hwatz;

  Sammanfattning : På en arbetsplats möts generationer i en gemensam strävan mot samma mål. En fantastisk plats för utbyte av erfarenheter och idéer, som har potentialen att bredda och berika varje individs uppfattning om sin profession och sig själva. LÄS MER

 3. 3. Så behåller vi Generation Z på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om ledarens betydelse för Generation Zs motivation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ellen Persson; Jonathan Dreifaldt; [2020]
  Nyckelord :Generation Z; motivation; situationsanpassat ledarskap; revisionsbranschen; personalomsättning;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilken betydelse har situationsanpassat ledarskap för Generation Zs motivation och för deras benägenhet att stanna kvar på arbetsplatsen? Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse och förklara vilken betydelse situationsanpassat ledarskap har för Generations Zs motivation och för deras benägenhet att stanna i revisionsbranschen. Genom ökad förståelse för betydelsen av situationsanpassat ledarskap för Generation Z ämnar studien till att utveckla ett teoretiskt ramverk för företag med medarbetare från Generation Z. LÄS MER

 4. 4. OK Boomer. Generationsskillnader i attityder till arbetsbyten och motivationsfaktorer i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marina Montgomery; Sandra Berglund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad finns det en utmaning för organisationer att hantera en multigenerationell arbetskraft. Studiens syfte var att undersöka generationsskillnader i attityder till arbetsbyten och motivationsfaktorer i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Work war Z

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Gunnar Wismar; Per Nyman; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; generation z; war for talent;

  Sammanfattning : Tidigare forskning, både i Sverige och internationellt, har visat på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och att det råder brist på kvalificerade medarbetare, talanger. Denna konkurrenssituation benämns även som War for talent. LÄS MER