Sökning: "generell träning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden generell träning.

 1. 1. Nyförlösta kvinnors upplevelse av information angående fysisk aktivitet och träning efter förlossning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Olivia Ahlström; Emma Ek; [2020]
  Nyckelord :Postpartum; physical activity; exercise; information; experience;

  Sammanfattning : Abstract Background Regular physical activity is an important part of a woman’s health. There are no Swedish guidelines regarding physical activity during the postpartum period which leads to limited knowledge in healthcare. LÄS MER

 2. 2. Churn Prediction

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Alexander Åkermark; Mattias Hallefält; [2019]
  Nyckelord :Churn Prediction; Machine Learning;

  Sammanfattning : Churn analysis is an important tool for companies as it can reduce the costs that are related to customer churn. Churn prediction is the process of identifying users before they churn, this is done by implementing methods on collected data in order to find patterns that can be helpful when predicting new churners in the future. LÄS MER

 3. 3. Effekt av raslinje och social miljö under di-perioden på smågrisars hälsa och tillväxt fram till 9 veckors ålder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Anna Olsson; [2019]
  Nyckelord :svensk Yorkshire; nederländsk Yorkshire; social träning; smågris; tillväxt; dödlighet; hälsa;

  Sammanfattning : Nederländsk Yorkshire (Z-linjen; ZY) är vanligt förekommande i svensk grispro-duktion idag eftersom aveln med Svensk Yorkshire (SY) lades ner 2012. I den tidi-gare svenska aveln, har grisarna indirekt selekterats för att fungera i grupphållnings-system eftersom svensk djurskyddslag skärptes i slutet av 1980-talet med att suggor ska hållas i grupp under dräktighet. LÄS MER

 4. 4. Hälsorelaterad livskvalitet hos flickor som tränar individuellt respektive i lag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Mimmi Sundbom; Frida Olsson; [2019]
  Nyckelord :adolescence; health related quality of life; mental health; individual sports; team sports; physical activity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland unga. Underlag finns som säger att träning ger psykologiska hälsovinster. Evidensläget är dock bristfälligt avseende unga. LÄS MER

 5. 5. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Dadell; [2019]
  Nyckelord :Hälta; Hund; Tryckmätningsmatta; Aktivitetshalsband; TENS; Transkutan Elektrisk Nervstimulering;

  Sammanfattning : Osteoartros är den vanligast förekommande ledsjukdomen hos hund. Denna sjukdom behandlas vanligen med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Då ingen substans är biverkningsfri är alternativ till läkemedelsbehandling önskvärda. LÄS MER