Sökning: "generic pronouns"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden generic pronouns.

 1. 1. Identitet, solidaritet, auktoritet : Omtal och positionering i anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Susanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :government communication; pronouns; systemic functional grammar; SFG; appraisal theory; engagement; positioning; Public Health Agency of Sweden; National Board of Health and Welfare; Swedish Civil Contingencies Agency; covid-19; myndighetskommunikation; pronomen; SFG; appraisalteorin; dialogicitet; positionering; Folkhälsomyndigheten; Socialstyrelsen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; covid-19;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstruerar identiteter och gemenskaper med de inledande anförandena under de myndighetsgemensamma pressträffarna om covid-19. Materialet utgörs av 40 transkriberade anföranden från perioden mars 2020 till januari 2021 som analyseras i tre steg. LÄS MER

 2. 2. Språklig sexism i läromedel : En studie om språklig sexism i läromedel skapade för kurserna svenska B och svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Hammarqvist Kristensen; [2021]
  Nyckelord :Textbooks; Swedish for upper secondary school; gender; sexism; feminist stylistics; Läromedel; svenska för gymnasiet; genus; sexism; feministisk stilistik;

  Sammanfattning : 2011 kom en ny läroplan för gymnasieskolan och med den nya kursplaner. I kursplanen för svenska 2 skrivs det explicit ut att både kvinnliga och manliga författarskap skall behandlas. Detta var en ny formulering jämfört med den tidigare kursplanen för svenska B som endast specificerar att författarskap skall behandlas. LÄS MER

 3. 3. He or She or They : Generic pronoun use among Finnish and Swedish L2 speakers of English

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Oona Ahokas; [2020]
  Nyckelord :cross-linguistic transfer; epicene pronouns; non-native speakers; language attitudes;

  Sammanfattning : The use of pronouns by native Finnish and Swedish L2 speakers of English was tested in order to discover a possible cross-linguistic transfer. The participants were tasked to refer to gender-ambiguous antecedents in both oral and written form as well as report their attitudes towards issues regarding gendered language and gender in society. LÄS MER

 4. 4. Skriver man en eller skriver en man? : En kartläggning av hur normkritiskt en används på nätet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Julia Lautin; [2020]
  Nyckelord :Corpus linguistics; generic pronouns; blogs; gender-neutral language; generiska pronomen; korpuslingvistik; bloggar; en; man; jämställt språk;

  Sammanfattning : Användningen av en istället för man som nominativform för det svenska generiska pronomenet har varit en av den feministiska språkpolitikens stora frågor under det senaste decenniet. Den här studien har undersökt hur användningen faktiskt ser ut på nätet, både genom en diakron delstudie på bloggar under perioden 1998-2017 och genom en synkron jämförelse mellan olika texttyper. LÄS MER

 5. 5. Linguistic sexism in a digitally native news outlet : A study on linguistic sexism at lexical and discourse levels in Buzzfeed News

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Hammarqvist Kristensen; [2019]
  Nyckelord :Sexism; digitally native; newspaper language; Buzzfeed; feminist stylistics; Sexism; digitalt inhemsk; digitally native; tidningsspråk; Buzzfeed; feministisk stilistik;

  Sammanfattning : In 2018, most news articles are consumed online from a digitally native news outlet and it is therefore appropriate to examine the presence of linguistic sexism in the digitally native news site Buzzfeed News. The material is made up of 159 articles collected from Buzzfeed News. LÄS MER