Sökning: "genetik och genteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden genetik och genteknik.

 1. 1. Genteknik och Risksamhället. En undersökning om Sveriges förhållande till GMO utifrån ett riskperspektiv under det tidiga 1990-talet.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Fredrik Wägander; [2015]
  Nyckelord :Risk society; Risk assessment; Risk management; GMO; Genetically Modified Organisms; Genetics; Gene technology; Legislation; Risksamhälle; Riskbedömning; Riskhantering; GMO; Genmodifierade Organismer; Genteknik; Genetik; Lagstiftning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse Sweden’s first GMO-legislation which was implemented in 1994. The legislation was created because of Swedens commitment to the EES-agreement, but also because of the necessity for GMO-legislation. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers inställning till genmodifierad mat före och efter skolans genetikundervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Josefine Nygren; [2009]
  Nyckelord :genmodifierad mat; elever; GMO; gymnasieskolan; gener;

  Sammanfattning : Många i Sverige är negativt inställda till genmodifierad mat som har förändrats med hjälp av genteknik. Enligt gymnasieskolans styrdokument bör genetikundervisningen ge eleverna sådana kunskaper att de känner till olika gentekniker och kan diskutera möjligheterna och riskerna med dessa gentekniker. LÄS MER

 3. 3. Mordet i salladsdisken : utveckling av en PCR-baserad laboration för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Niklas Hedqvist; [2008]
  Nyckelord :Genetik; genteknik; laboration; PCR; pedagogik; RAPD;

  Sammanfattning : Det har nyligen skett ett mord i salladsdisken i närbutiken. Så börjar inledningen till detta arbete. Syftet med studien var att ta fram en PCR-baserad genetiklaboration med RAPD-primer som är lärorik och intressant för gymnasielever i de naturvetenskapliga ämnena. LÄS MER

 4. 4. Bildanalys genetik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

  Författare :Harri Partanen; [2008]
  Nyckelord :Genetik; läromedel; bildanalys; dubblering.;

  Sammanfattning : En vanlig åsikt bland lärare är att genetiken är ett intressant avsnitt, men att det är svårt att undervisa så eleverna förstår. Därmed är det viktigt att det bör finnas illustrativa bilder som förtydligar texten, och är pedagogiskt framställda. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa genetik: problem och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helene Ceplitis; [2007]
  Nyckelord :Genetik; genteknik; undervisning; didaktik; begreppsbildning; elevers förståelse; vardagsföreställning; förförståelse; formativ utvärdering; autentiska uppgifter;

  Sammanfattning : De senaste årens forskning har tydligt visat på elevers svårigheter att utveckla begreppsförståelse inom ämnesområdet genetik. I denna studie har jag valt att intervjua lärare i några svenska gymnasieskolor för att undersöka om de identifierar samma problem med genetikundervisningen som finns dokumenterade i forskningslitteraturen samt hur de arbetar för att eleverna skall nå uppsatta kunskapsmål. LÄS MER