Sökning: "genetik"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet genetik.

 1. 1. Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kajsa Mattsson; Maja Sörensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2Författare: Kajsa Mattsson och Maja SörenssonHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund Diabetes Mellitus typ 2 står för majoriteten av förekomsten av Diabetes Mellitus iSverige. Det finns flera bidragande faktorer till sjukdomens utveckling såsom fysisk inaktivitet,övervikt och genetik. LÄS MER

 2. 2. The effect of habitat type on farmland bird populations : In Tarnava Mare Natura2000 reserve, Romania

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Krisztina Csiki; [2020]
  Nyckelord :farmland; birds; agriculture; Tarnava; Mare; Natura2000; reserve; yellowhammer; tree sparrow; skylark; red-backed shrike; common whitethroat;

  Sammanfattning : Widespread extinction is a critical threat to biodiversity and is largely caused by human overexploitation of habitat and populations. A widely used and hence well studied organism group for indication of biodiversity is birds. LÄS MER

 3. 3. Extracting Adverse Drug Reactions from Product Labels using Deep Learning and Natural Language Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Shachi Bista; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pharamacovigilance relates to activities involving drug safety monitoring in the post-marketing phase of the drug development life-cycle. Despite rigorous trials and experiments that drugs undergo before they are available in the market, they can still cause previously unobserved side-effects (also known as adverse events) due to drug–drug interaction, genetic, physiological or demographic reasons. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av att leva med genmutation BRCA 1 och/eller BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emelie Karlsson; Mitereme Saljii; [2020]
  Nyckelord :BRCA1; BRCA2; Genetik; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som är bärare av BRCA 1 och/eller BRCA 2 löper en stor risk att drabbas av bröst- och ovarialcancer under sina unga år. Genmutationen är ingen sjukdom som syns med blotta ögat, trots det lämnar den de drabbade kvinnorna i situationer som är svåra att hantera själv. LÄS MER

 5. 5. Variation in protein profile of bulk milk from Northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Therese Schönborg; [2020]
  Nyckelord :Mountain Breed; Swedish Jersey; Swedish Red and white; Swedish Holstein; Capillary Electrophoresis; protein composition;

  Sammanfattning : The protein composition of milk samples from Norrland, Sweden was investigated by capil-lary electrophoresis, in order to evaluate the variation in protein profile from different breeds at different collection periods during the year. The protein profile is of importance for pro-cessability of the milk, and is known to be influenced partly by genetics. LÄS MER