Sökning: "genetik"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade ordet genetik.

 1. 1. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Sammanfattning : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. LÄS MER

 2. 2. Investigation of the role of insulin receptor genes in wing polyphenism using gene knockdown and differential gene expression analysis in the non-model organism Gerris buenoi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Sofia Iggström; [2019]
  Nyckelord :Phenotypic plasticity; RNAi; RT-qPCR; wing polyphenism; water striders;

  Sammanfattning : Wing polyphenism is a type of phenotypic plasticity present in several insect species whereby a genotype have the ability to develop alternative wing morphs when exposed to different environmental cues. One organism demonstrating a clear case of wing polyphenism is the water strider species, Gerris buenoi, which develop long- or short wings depending on exposure to different photoperiods (the time the organism is exposed to light during a 24 h period). LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet? Hjärna det! : En studie om neurologiska och biologiska könsskillnader och dess inverkan på musikämnet och den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Joe Nyström; [2019]
  Nyckelord :Biological Sex Differences; Social Constructivism; Equality; Neurologi; Genetics; Biologiska könsskillnader; Socialkonstruktion; Jämställdhet; Neurologi; Genetik;

  Sammanfattning : This thesis examines in Swedish teacher education often neglected areas to increase the understanding for the essential differences between the two sexes and furthermore: how these differences affect us from an evolutionary and biological perspective. The study investigates previous research within the area - particularly evolution, neurology, hormones and genetics that affects our behavior. LÄS MER

 4. 4. Är mater est-principen internationellt tvingande? – En studie om rättsligt moderskap för tilltänkta mödrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Ask; [2019]
  Nyckelord :familjerätt; internationell privaträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den senaste SOU:n som behandlade surrogatmoderskap menade att mater est-principen är en internationellt tvingande regel i svensk rätt. Utländska domar som, efter ett surrogatarrangemang, etablerar en tilltänkt moder som ett barns rättsliga förälder kan om så är fallet aldrig erkännas av svenska domstolar. LÄS MER

 5. 5. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Felicia Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :pyruvatkinasbrist; PK-brist; katt; hund; människa; PKLR; mutation; symptom;

  Sammanfattning : Pyruvatkinasbrist är en av de vanligaste ärftliga hemolytiska anemierna som orsakas av enzymbrist. Sjukdomen har observerats hos människor över hela världen och hos flertalet raser av hund och katt. LÄS MER