Sökning: "genitivus absolutus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden genitivus absolutus.

  1. 1. Genitivus absolutus i Lukasevangeliet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Grekiska (antik och bysantinsk)

    Författare :Malin Loman; [2016]
    Nyckelord :genitivus absolutus; Markusevangeliet; Lukasevangeliet; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Uppsatsen presenterar satsförkortningen genitivus absolutus och beskriver hur den används i Lukasevangeliet. Användningen jämförs med grammatikornas beskrivning av genitivus absolutus. En kortare sammanfattning av bruket i Markusevangeliet ingår.. LÄS MER