Sökning: "genius loci"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden genius loci.

 1. 1. Villaträdgården som lundmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olof Green; [2019]
  Nyckelord :lunden; den heliga lunden; genius loci; C. Th. Sørensen; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; grove enviroment;

  Sammanfattning : Lunden kan både ses som en vegetationstyp och som en företeelse. Men lunden är svår att få grepp om, hur ser den egentligen ut? Är det en naturlig landskapstyp? Vad är/har varit dess funktion? Varför är lunden ofta sammankopplad till människan som en kultplats. LÄS MER

 2. 2. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2018]
  Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER

 3. 3. Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Magdalena Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Genius Loci; bevarande; entréarkitektur; analysmetod;

  Sammanfattning : Råda Säteri ligger i Mölnlycke strax utanför Göteborg. Platsen ligger vackert vid ett naturreservat invid Rådasjön och är sedan 1969 byggnadsminnesmärkt. Platsen är ur ett både kulturhistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv mycket spännande. Trädgården har under årens lopp genomgått en del förändringar. LÄS MER

 4. 4. Det mångbottnade personmuseet : En studie av Gorkijmuseet i Moskva

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lina Emilia Bysell; [2017]
  Nyckelord :Museology; Cultural Heritage; Athenticity; National characteristics; museologi; kulturarv; autenticitet; nationell identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study and analyse the Gorky Museum in Moscow, a house museum dedicated to the writer Maxim Gorky. The work explores the socio-political and cultural background for the museum, as well as what is conveyed there today, and how the museum approaches problems that house museums generally struggle with. LÄS MER

 5. 5. Historicism som moderniserande verktyg : Ferdinand Bobergs vattentorn vid Mosebacke och det sena 1800-talets svenska arkitektur

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Simon Lundborg Eman; [2017]
  Nyckelord :Ferdinand Boberg; arkitektur; Stockholm; Genius Loci; industri; historicism; plats; vattentorn; Mosebacke;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår i stora drag från Wolfgang Kemp's receptionsteorier för att diskutera arkitekten Ferdinand Bobergs bidrag till den svenska arkitekturen inom industrin under 1800-talets andra hälft. Vattentornet vid Mosebacke i Stockholm fungerar i detta arbete som en utgångspunkt för att förstå Bobergs arkitekturella värdegrund och formmässiga ideologi. LÄS MER