Sökning: "genocide"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet genocide.

 1. 1. Out of Sight, Out of Mind. The ‘Social Death’ of Institutionalized Women and Children and the ‘Social Amnesia’ of Irish Society in the Twentieth Century, Depicted in Forensic Evidence from the Children's Mass Grave at a former Mother and Baby Home in Tuam, Co. Galway.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Ahl Falkensjö; [2021-02-26]
  Nyckelord :Dark heritage; social amnesia; social death; forensic archaeology; juvenile human remains; bioarchaeology; Irish state; Catholic Church; child abuse; human rights violation; Irish society; Irish media;

  Sammanfattning : The twentieth century was a time of social and political changes. Victims of trauma, genocide, massacres and abuse in a largely Post-Colonial era would increasingly gain recognition and places of suffering, death and pain would become places of remembrance. LÄS MER

 2. 2. Ett bekant hot : En studie av hur Kina konstruerat ett strategiskt narrativ kring Xinjiang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elenor Söderberg; [2021]
  Nyckelord :China; Soft power; Strategic narratives; Religious violence; Terrorism;

  Sammanfattning : This study intends to examine China’s use of religious violence and antiterrorism when constructing a narrative of the situation in Xinjiang. While the tensions in Xinjiang are not a new occurrence, their intensity has undoubtedly increased. LÄS MER

 3. 3. Reflections of the Image

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Södergren; [2021]
  Nyckelord :visual securitization; genocide; Rohingya; individuality; suffering; discourse analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The world stands often in the face of moral contentions, determining certain people or events as worthy of security whilst ignoring others. The conscience of watching silently as the genocide in Rwanda unfolded has weighed heavily on the international community’s shoulders, seemingly not heavy enough to refrain from repeating the same mistake however. LÄS MER

 4. 4. State Responsibility for Complicity in Genocide: The Requirement of Mens Rea

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erika Josefsson; [2021]
  Nyckelord :public international law; international criminal law; state responsibility; genocide; genocide convention; genocidal intent; the mental element; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera statsansvar för folkmord, och gör detta mer specifikt genom att undersöka frågan om ansvar för medhjälp till folkmord samt mens rea elementet i folkmordsdefinitionen. År 2007 meddelade ICJ sin dom i the Genocide case, där en av de centrala frågorna för domstolen var ifall en stat kunde hållas ansvarig för folkmord under Folkmordskonventionen. LÄS MER

 5. 5. Vägen till akademisk utbildning för jugosvenskar : En kvalitativ studie om hur kultur och identitet ur etniskt perspektiv förklarar valet av vidareutbildning för unga män och kvinnor med forn jugoslavisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lilly Alagić; Aleksija Đurović; [2021]
  Nyckelord :Further education; Ethnic culture; Ethnic Identity; Parenting engagement; Academic language; Vidareutbildning; Etnisk kultur; Etnisk identitet; Föräldrar engangemang; Akademiskt språk;

  Sammanfattning : Approximately 100 000 fled from former Yugoslavia during the 1990’s, the refugees mainly came from Bosnia Hercegovina because of the genocide towards Muslims during late the 90’s. Another factor of the refugee wave was the economic crisis that led people to seek a new country to establish in. LÄS MER