Sökning: "genomsläpplighet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet genomsläpplighet.

 1. 1. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Nyckelord :följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Sammanfattning : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. LÄS MER

 2. 2. Strukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor : undersökning av mellangrödors effekt på markens infiltrationskapacitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Pernilla Jansson Edströmer; [2020]
  Nyckelord :mellangröda; infiltrationsförmåga; struktur; genomsläpplighet; cover crop; infiltration capacity; structure; permeability;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att bestämma hur några utvalda mellangrödor påverkar markens genomsläpplighet, det vill säga infiltrationskapacitet, genom ett försök som utfördes år 2020. Försöksfältet var beläget på Kronoslätts gård i Hemmesdynge. LÄS MER

 3. 3. Du har lärt mig att lyssna : En undersökning av genomsläpplighet i komposition

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Birgitta Flick; [2020]
  Nyckelord :permeability; composition; improvisation; listening; inspiration; intuition; processes; psalms; genomsläpplighet; komposition; improvisation; lyssnande; inspiration; intuition; processer; psaltarpsalmer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Polymerutvärdering med hänsyn till genomsläpplighet av radiofrekvensvågor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Marwa Odicho; [2019]
  Nyckelord :elektromagnetism; radiofrekvensvågor; transparens; material; genomsläpplighet; dielektrisk konstant; magnetisk permeabilitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Grundvattenmodellering inom Loddby före detta Sulfitmassabruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Clara Bachofner Gran; [2019]
  Nyckelord :Groundwater Modeling System GMS ; groundwater modeling; MODFLOW; groundwater; hydrogeology; Groundwater Modeling System GMS ; grundvattenmodellering; MODFLOW; grundvatten; hydrogeologi;

  Sammanfattning : Loddby sulfitmassabruk var under sin verksamhetstid beläget vid Loddbyviken, cirka fem kilometer norr om Norrköping. På bruket bedrevs tillverkning av sulfitmassa mellan år 1899 och 1977 inom ett område som omfattar 18,6 hektar. LÄS MER