Sökning: "genomsnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 1119 uppsatser innehållade ordet genomsnitt.

 1. 1. Har vitamin-D skyddande effekt mot luftvägsinfektion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ariana Faqiri; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Luftvägsinfektion; Vitamin D;

  Sammanfattning : Bakgrund: Luftvägarna inkluderar flera olika delar bland annat näsa, bihålor, svalg, struphuvudet, luftstrupen och lungor. Luftvägarna kan infekteras av virus eller bakterier och kan leda till inflammation. LÄS MER

 2. 2. Missbruksbehandling : -En kvantitativ studie om vilken behandling som leder till längst drogfrihet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Susanne Jansson; [2022]
  Nyckelord :Behandlingsmetoder; KBT; psykodynamisk; terapi; tolvsteg; socialt nätverk;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka om det fanns skillnader i hur lång tid individer som fått olika missbruksbehandlingar varit drogfria efter avslutad behandling, om någon behandlingsmetod gav längre drogfrihet. Bekvämlighetsurval har tillämpats. I studien ingick 72 personer som haft ett missbruk och blivit drogfria. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av tidig adhd-diagnos för unga vuxnas välbefinnande och framtida sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jens Holm; Anna Schreiber; [2022]
  Nyckelord :adhd; diagnos; välbefinnande;

  Sammanfattning : Adhd är idag vanligt förekommande och flera studier bekräftar att andelen individer som får diagnosen adhd ökar. I genomsnitt är det 6-9 % av alla barn över hela världen som idag får diagnosen adhd. En tidig diagnos anses vara avgörande för att möjliggöra lämpliga insatser och behandling. LÄS MER

 4. 4. Påverkan på leveranssäkerheten och elavbrottstiden vid användning av fjärrutrustning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jenny Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Elnät; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Varje år rapporterar elnätsbolagen i Sverige in uppgifter till Energimarknadsinspektionen EI om hur långa elavbrott de har haft i sina elnät samt annan information som behövs för att säkerställa att elnätet håller en god kvalitet. SAIFI, SAIDI och CAIDI är tre olika avbrottsindikatorer som väl skildrar vilken kvalitet nätet håller då de ger siffror på hur många avbrott och hur långa avbrott som uppstått i nätet. LÄS MER

 5. 5. Quality parameters and protein profile in raw milk from individual cows with different lactation number and breed

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Jennifer Hallqvist; [2022]
  Nyckelord :Raw milk quality; protein profile; actation number; Swedish Red; Swedish Holstein;

  Sammanfattning : Swedish dairy cows have an average life expectancy of 5 years, which means that each cow undergoes about 2.5 lactation cycles through her life. Reasons for culling dairy cows are mainly impaired fertility, udder health (mastitis) and low milk yield. LÄS MER