Sökning: "genomsnittlig avvikande avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden genomsnittlig avvikande avkastning.

 1. 1. Hur sportslig prestation förklarar kursförändringar - Supporterinvesterare : En eventstudie för hur aktiemarknaden reagerar på nyheter om matchresultat för fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Isak Szabo; Erik Winblad; [2021]
  Nyckelord :Abnormal return; football shares; odds; event study; effective market hypothesis; regression analysis.; Avvikande avkastning; fotbollsaktier; odds; eventstudie; effektiva marknadshypotesen; regressionsanalys.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze how sporting performance explains price changes for listed football clubs during the period 2017-2021. The explanatory variables used by the study were all related to the outcome of the match result and to the advance expectations that the market had regarding the match result. LÄS MER

 2. 2. Vad vinner vi på namnet? : En flerfallsstudie om arenasponsring i Sverige utifrån ett finansieringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nathalie Hanze; Fredrik Enman; [2016]
  Nyckelord :abnormal return; efficient market return; eventstudy; financial purpose; stadium naming rights; match outcome; signaling theory; arenasponsring; avvikande avkastning; effektiva marknadshypotesen; finansiellt syfte; matchutfall; signaleringsteorin; tillkännagivande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det finns för finansiellt syfte med att köpa namnrättigheterna för en arena där det i främsta fall bedrivs idrottsrelaterade evenemang. Delsyftet är att undersöka hur företagets aktiekurs påverkas vid tillkännagivandet av att de blir arenasponsor samt att se huruvida arenasponsorns aktiekurs påverkas efter att ett idrottsevenemang ägt rum. LÄS MER

 3. 3. Vinst både på och utanför fotbollsplanen? : En fallstudie om hur europeiska fotbollsklubbars matchprestation påverkar sponsrande företags aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Patrik Wängdahl; Tobias Heinonen; [2016]
  Nyckelord :Game outcome; odds; average abnormal return; event study; main sponsor; share price impact; Matchutfall; odds; genomsnittlig avvikande avkastning; eventstudie; huvudsponsorer; aktiepåverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur aktiekursen hos en huvudsponsor till en fotbollsklubb påverkas av olika matchutfall.Teoretisk referensram: Studien använder sig av den effektiva marknadshypotesen som primär teori, utöver det används teorier kring behavioural finance samt veckoslutseffekten. LÄS MER

 4. 4. Är vi alla beroende av svart guld? : En eventstudie av reaktionen på företags avkastning vid signifikanta oljeprisförändringar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Pauline Ajamlou; Elin Cederfelt; [2015]
  Nyckelord :Oil; event study; average abnormal return; airline; automotive; Efficient market hypothesis; Behavioral finance; Olja; eventstudie; genomsnittlig avkastning; flyg; fordon; Effektiva marknadshypotesen; Behavioural finance;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur utvalda bolags aktieavkastning inom branscherna flyg, fordon samt olja reagerar vid signifikanta oljeprisförändringar.Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensramen utgörs av den effektiva marknadshypotesen samt Behavioural Finance med undergrenarna prospect theory, herd behaviour och overconfidence. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsmatcher för hela slanten : En eventstudie om hur klubbars matchprestationer påverkar aktiekursen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jonas Lundstedt; Emil Ulander; [2014]
  Nyckelord :Football clubs; match outcome; turnaround; goal difference; expectations; abnormal return; event study; Fotbollsklubbar; matchutfall; vändningar; målskillnad; förväntningar; avvikande avkastning; eventstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fotbollsklubbars aktiekurs påverkas av klubbarnas prestationer på planen i hänsyn till matchresultat. Delsyftet är att se om andra faktorer som är länkade till matchresultat kan ge mer eller mindre tyngd till eventuella prisförändringar. LÄS MER