Sökning: "genotypning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet genotypning.

 1. 1. Autoimmuna aspekter i Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome : En litteraturstudie rörande indikationer på autoimmunitet i ME/CFS

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helena Stråhle; [2020]
  Nyckelord :Myalgic Encephalomyelitis; Chronic Fatigue Syndrome; autoimmunity; antibodies; HSP60; HLA; SNP; Myalgic Encephalomyelitis; Chronic Fatigue Syndrome; autoimmunitet; antikroppar; HSP60; HLA; SNP.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Myalgic Encephalomyelitis eller Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) omfattar ett spektrum av olika symptom som bland annat påverkar de autonoma och neurologiska systemen, kognitiv funktion och ger immunologiska störningar med mera. De karakteristiska symptomen är oförklarlig kronisk trötthet, ansträngningsutlöst fysisk och mental uttröttbarhet Post Exertional Malaise (PEM). LÄS MER

 2. 2. Variationer i allelfrekvens hos cytokrom-generna;CYP3A4*1B, CYP3A5*3 och CYP2B6*6 mellan Uganda och Tanzania.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Bilall Al-Shakargi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1. Abstrakt:Bakgrund: Malaria är en av världens viktigaste infektionssjukdomar och det beräknas vara ca300 miljoner drabbade varje år, därför är metabolismen av läkemedel som används för attbehandla malaria såsom kinin och artemisinin värt att lägga fokus på. LÄS MER

 3. 3. Validation of the role of a SNP in the VPS35 gene and its effect on non-co-agulating milk in Swedish Red Cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Gro Hylén; [2018]
  Nyckelord :VPS35; genotype; SNP; SR; cow; NC-milk; MCP; genomic selection;

  Sammanfattning : From earlier studies, it is clear that nearly 20 % of the Swedish red (SR) dairy herd possess milk that doesn’t coagulate within 40 minutes after rennet addition. This is a problem when processing milk into cheese because lower cheese yield is the result of non-coagulating (NC) milk. An estimate of 17. LÄS MER

 4. 4. Optimization of PCR protocols used for genotyping transgenic mice & Evaluation of a method for co-detecting mRNA and protein

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Jämförande fysiologi

  Författare :Amanda Isaksson; [2017]
  Nyckelord :Ventral tegmental area; Substantia nigra; Parkinson’s disease; transgenic mice; Cre-Lox recombination;

  Sammanfattning : The aim of the current study was divided into two separate goals, (i) optimization of a number of PCR-based protocols employed for genotyping transgenic mouse lines and (ii) evaluating a protocol for co-detection of mRNA and its correlated protein in the mouse midbrain. The optimization was performed on PCR protocols for genotyping the following transgenic mouse lines; Dat-Cre, Vglut2-Lox, Vglut2-Cre and Vmat2-Lox. LÄS MER

 5. 5. Genotypning av HFE c.845G>A, HFE c.187C>G och HFE c.193A>T för hemokromatos med hjälp av Realtids-Polymerase Chain Reaction : En kvalitetsutvecklande studie i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Stephanie Chamoun; Sarajlic Medina; [2016]
  Nyckelord :Genotyping; Hemochromatosis; Genotypning; Hemokromatos;

  Sammanfattning : Hereditär hemokromatos (HH) är en vanlig multigenetisk defekt som leder till ett onormalt förhöjt järnupptag i tarmen och ses framförallt hos kaukasisk befolkning. Sjukdomen har på senare år visats orsakats av mutationen c.845G>A men även mer ovanliga varianter som c.187C>G och c. LÄS MER