Sökning: "genre förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden genre förändring.

 1. 1. DEN IDEALA COWBOYEN : En komparativ studie av maskuliniteten inom den amerikanska audiovisuella westerngenren på 1950-talet samt 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johannes Falk Renström; [2019]
  Nyckelord :Antagonist protagonist bildutsnitt bilder maskulinitet femininitet representation minoritet indian westerngenren cowboy kropp fåfänga tårar gråt bildanalys semiotik komparation vilda västern populärkultur film Wind River Hell or High Water Fort Apache High Noon The Searchers Rio Bravo;

  Sammanfattning : Den hegemoniska maskuliniteten är försatt i ett stadie av konstant förändring och omförhandling. Saker som i en viss tidsepok kommit att associeras med femininitet kan vid en annan tidpunkt komma att tillskrivas som ett maskulint attribut. LÄS MER

 2. 2. UNICEF:s kommunikation på Instagram för att skapa engagemang och beröra : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Clara Hallén; Elin Dannapfel; [2018]
  Nyckelord :Multimodal analys; kvalitativ metod; Instagram; Unicef; ambassadörer; budskap; beröra; engagemang;

  Sammanfattning : Över tid har det skett en enorm förändring gällande medieutvecklingen, som påverkat sättet att kommunicera. Där användningen av sociala medier är ett exempel kopplat till denna utvecklingen och där Instagram kommit att bli en av de mest använda sociala kanalerna. LÄS MER

 3. 3. Etablerade och icke-etablerade : En analys av tre filmers framställning av sociala mönster

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Max Gewerth; [2017]
  Nyckelord :Social patterns; established; unestablished; film; Sociala mönster; etablerad; icke-etablerad; film;

  Sammanfattning : Film is a media genre that spreads around the whole world. In other words, it is a media genre that many people take part of. Something else that most people has experience about is being part of a group, and often groupings with a power configuration between itself and other groups. LÄS MER

 4. 4. SoundCloud Rap : Signifiers, klass och en genre i förändring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Bill Danielsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to conduct a nuanced and comprehensible analysis of the SoundCloud rap genre, consisting of two parts: a comparative analysis and a class analysis. With the comparative analysis the essay has illustrated the differences in rap lyrics between the contemporary SoundCloud rappers Yung Lean and Lil Pump with the lyrics in 1990’s rap songs by Nas and The Notorious B. LÄS MER

 5. 5. Motivation i kulturskolan : hur pianolärare och deras elever förhåller sig till motivation att spela piano i relation till not- och gehörsbaserad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :pianolärare; musikpedagogik; notbunden undervisning; gehörsbaserad undervisning; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera hur ett antal pianolärare, verksamma på olika kulturskolor, ser på motivation och om det tycks finnas en relation mellan notbunden samt gehörsbaserad undervisning och motivation. Även elever till dessa lärare kommer att bli intervjuade om hur de ser på motivation för att undersöka om det finns en eventuell skillnad i uppfattning hos läraren och eleven när det gäller motivation. LÄS MER