Sökning: "genre"

Visar resultat 1 - 5 av 1398 uppsatser innehållade ordet genre.

 1. 1. Vad och hur ska studenterna skriva? Möjligheter och begränsningar i uppgiftsinstruktioner i en högskolekurs med flerspråkiga studenter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Arne Håkansson; [2020-11-09]
  Nyckelord :uppgiftsinstruktioner; flerspråkighet; breddat deltagande; genre; textaktivitet; textdisposition; akademiskt skrivande;

  Sammanfattning : Svenska högskoleutbildningar har som ansvar att öka andelen underrepresenterade grupper och detta kräver strategier för breddat deltagande för att dessa studenter ska kunna fullfölja studierna. Bland dessa grupper kan det finnas flerspråkiga studenter. LÄS MER

 2. 2. “LONGING WON’T BRING HIM BACK SOONER…” A Case Study of Gendered Language Use in American Recruitment Posters from the Second World War

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Erica Nilsson; [2020-09-08]
  Nyckelord :World War II; gender;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse and compare American male and femalerecruitment posters from the Second World War. The sub-aims are to find out whether theslogans directed at men and women differed linguistically from each other, and if men andwomen were attributed differently. LÄS MER

 3. 3. Dans och framtid. 1890 års Ghost Dance-rörelse och de nordamerikanska ursprungsfolkens religiösa praktiker i svensk-amerikanska tidningar, 1857-1891

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Fredrik Jansson; [2020-09-01]
  Nyckelord :American history; colonial history; cultural encounters; ethnic press; Ghost Dance; Indians; Native Americans; Native American religion; Native American ritual; settlers; Swedish-American history; Swedish-American newspapers; Wounded Knee;

  Sammanfattning : This thesis examines how Swedish-American newspapers portrayed the Ghost Dance movement of 1890 and the aftermaths following the associated Wounded Knee massacre on December 29th the corresponding year. The period of the investigated aftermaths has been delimited to the subsequent year of 1891. LÄS MER

 4. 4. KÄLLOR OCH PÖLAR Kritiska perspektiv och litterära ideal i Vilhelm Ekelunds Böcker och vandringar (1923)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Creutz; [2020-08-12]
  Nyckelord :Vilhelm Ekelund; critical literature; literary ideals; antiquity; romanticism;

  Sammanfattning : This essay examines the critical perspectives and literary ideals of the author Vilhelm Ekelund (1880–1949) as they are indicated in the texts of his book Böcker och vandringar. Från Studie-år i Tyskland (1923). LÄS MER

 5. 5. EN UNDERSÖKNING AV BEGREPPET ’READYMADE’-LITTERATUR – med huvudfokus på Enrique Vila-Matas roman Dublinesk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Andreas Samuelsson; [2020-06-11]
  Nyckelord :Enrique Vila-Matas; Readymade Literature; Marcel Duchamp; Readymade; ’reality hunger’;

  Sammanfattning : This essay examines the usage of the ‘readymade’-technique in the literature by the spanish author Enrique Vila-Matas. Specifically in his novel Dublinesk. LÄS MER