Sökning: "genreanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet genreanalys.

 1. 1. Lättkränkt? : en genreanalys av roasts i P3 Morgonpasset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Lina Buhre; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Satirisk Biografi; Roast; Underförståddhet; Flertydighet; Polyvalens; Genreapplciering; Lovtal; Smädelse; Jimmie Åkesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker hur ett flertydigt språkbruk kan påbjuda oönskade följder och reaktioner. Som exempel på flertydigt språkbruk undersöks biografier tillägnade Sveriges riksdags åtta partiledare. LÄS MER

 2. 2. "Planeterna talar sitt tydliga språk" : En genreanalys av horoskop från fyra svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Ebba Berling; [2019]
  Nyckelord :horoskop; genreanalys; genredrag; genre; funktion; retoriska strategier; tilltal; bildspråk; retoriska frågor; retorisk flertydighet; självhjälpslitteratur; romans;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnor förklarar mansplaining : en retorisk studie av personliga vittnesmål om mansplaining

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Julia Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Retorik; genreanalys; feministisk retorik; personliga berättelser; medvetandegörande; mansplaining; Karlyn Kohrs Campbell; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker personliga vittnesmål publicerade på en mikroblogg och behandlar det förhållandevis nyligen myntade begreppet mansplaining. Syftet är att studera vilken funktion personliga vittnesmål kan fylla i strävan efter jämställdhet. För att undersöka det görs en genreanalys utifrån Carolyn R. LÄS MER

 4. 4. Helt seriöst : En undersökning av avsteg från en normenlig språkhantering inom populärmusiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Cathrin Skogh; Blubb Svensson; [2018]
  Nyckelord :Grammatik; språkvetenskap; populärmusik;

  Sammanfattning : Bakgrund: Uppsatsen undersöker vilka typer av avsteg från en normenlig språkhantering som finns i några utvalda svenska populära låtar, detta för att man inte tänker eller är uppmärksam på vad det är låttexten egentligen säger eller hur grammatiskt korrekt den är. Det är snarare så att man enbart hänger med i rytmen och därmed anser att texten tillsammans med musiken är fängslande vilket gör att låten i sin helhet är medryckande. LÄS MER

 5. 5. Boken som tar dig till en annan värld : En kvalitativ och narrativ analys av läromedlet Arktibus ögon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Karina Mazun; Markus Ek; [2018]
  Nyckelord :Arktibus ögon; läsinlärningsläromedel; läsförståelse; läromedel; genreanalys; fantasy; saga; värdegrundsarbete i skolan; bildanalys; bilder i läromedel; läromedelsanalys; narrativ analys;

  Sammanfattning : Arktibus ögon är ett relativt nytt läsförståelsematerial som utlovar läsglädje och spännande stunder tillsammans i klassrummet, framtaget av Ewa Kalea Ekdahl. Materialet består av en högläsningsbok som ligger till grund för arbetet i elevernas arbetsböcker, en för höst- och en för vårterminen, samt en lärarhandledning. LÄS MER