Sökning: "genreanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet genreanalys.

 1. 1. Pojkars och flickors skolprestationer inom berättande texter : En granskning av bedömningarna från nationella provet delprov F

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Älvebratt; Nadja Johansson; [2020]
  Nyckelord :genrepedagogik; genusperspektiv; grundskolan; nationella prov; skolprestationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om lärares bedömning av texter skrivna av pojkar och flickor, inom den berättande genren på det nationella provet år 2015/2016 i svenska delprov F skiljer sig kvalitetsmässigt och hur genus påverkar lärarens bedömning. Vidare syftar studien till att undersöka hur genren berättande text används av pojkar och flickor. LÄS MER

 2. 2. Spela måttfullt -En multimodal genreanalys av nätcasinons lockelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jerry Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Sociosemiotik; multimodalitet; semiotiska resurser; genreanalys; spelreklam;

  Sammanfattning : Reklam är idag en självklar del i samhället och med teknologin som idag finns har den digitala marknadsföringen tagit en allt större plats. Ett område inom reklam som under de senaste åren ökat kraftigt är spelreklam. LÄS MER

 3. 3. Organisationers användning av Facebook och Instagram : en fallstudie av Naturskyddsföreningens inlägg på sociala medier via appraisal- och grenreanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Svenska

  Författare :Frida Arnhög; [2020]
  Nyckelord :appraisal; appraisal-teori; genreanalys; sociala medier; Facebook; Instagram; kommunikation; organisation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sociala medier kan med fördel användas av organisationer i kommunikationen utåt. Därför är det av intresse för forskning och språkkonsulter att undersöka hur organisationer kan och bör använda sociala medier. LÄS MER

 4. 4. "En liten kicka snäll" : Födelseannonser i svenska dagstidningar 1900–2000

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Mared; [2020]
  Nyckelord :Födelseannonser; genre; genreanalys;

  Sammanfattning : Annonser om ett barns födelse har under lång tid varit ett givet inslag i svenska dagstidningar. I denna uppsats undersöks födelseannonser från perioden 1900–2000 ur ett genreperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Lättkränkt? : en genreanalys av roasts i P3 Morgonpasset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Lina Buhre; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Satirisk Biografi; Roast; Underförståddhet; Flertydighet; Polyvalens; Genreapplciering; Lovtal; Smädelse; Jimmie Åkesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker hur ett flertydigt språkbruk kan påbjuda oönskade följder och reaktioner. Som exempel på flertydigt språkbruk undersöks biografier tillägnade Sveriges riksdags åtta partiledare. LÄS MER