Sökning: "genrekonventioner"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet genrekonventioner.

 1. 1. I skuggan av Jo : En karaktärsanalys av Amy March från LittleWomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Matilda Andersson; [2020]
  Nyckelord :Little Women; Amy March; Karaktärsklockan; Louisa May Alcott; Genus; Stereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur karaktären Amy March porträtterats i olikaadaptioner av Little Women. Utifrån Eders karaktärsklocka med ett fokus på fiktiv existensoch symptom analyseras fyra versioner, de från 1933, 1949, 1994 och 2019. LÄS MER

 2. 2. Coca-Cola Zero & Diet Coke - En visuell genusanalys av Coca-Colas reklamfilmer The Morning After och Handbag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tobias Malmberg; [2018]
  Nyckelord :Gender; Coca-Cola;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar att förstå hur två av Coca-Colas reklamfilmer, TheMorning After och Handbag, hanterar och kodar genus genom en radiscensättnings-principer och genrekonventioner. Detta studeras genom enkvalitativ bildanalys där materialet bryts ned och jämförs sinsemellan. LÄS MER

 3. 3. Galna män av kvinnliga genier : –En studie av gotiska genrekonventioner i Aurora Ljungstedts Hin Ondes Hus och Lucie Lagerbielkes En Sällsam Upplefvelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Desirée Almer; [2018]
  Nyckelord :Aurora Ljungstedt; Hin Ondes Hus; Lucie Lagerbielke; En Sällsam Upplefvelse;

  Sammanfattning : Primärkällorna utgörs av de två skönlitterära verken Hin Ondes Hus (1853) av Aurora Ljungstedts och En Sällsam Upplefvelse (1913) av Lucie Lagerbielke. De båda verken har en anknytning till några av gotikens centralfigurer och förhåller sig på olika sätt till gotikens genrekonventioner. LÄS MER

 4. 4. Det mordiska arvet från giallo till slasher? - en genreundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Max Gyldenstrand; [2018]
  Nyckelord :Giallo; Slasher; Genre; Subgenre; Filmgenre; Influenser; A Bay of Blood; Deep Red; Halloween; Fredagen den 13:e;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att belysa den förbisedda subgenren giallo genom att undersöka om genren har influerat den mer framgångsrika och erkända subgenren slasher. Och om det är fallet undersöka hur omfattande arvet ifrån giallogenren till slashergenren är. LÄS MER

 5. 5. Livets omslag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Carolina Starck; Josefine Bergkvist; [2017]
  Nyckelord :genre allusion; author; title; concept of genre; layout; autobiography; book cover; cover colors; självbiografi; omslag; formgivning; genrekonventioner; titel; författarnamn; genreanspelning; omslagsfärger; bokomslag; förlag; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Dagens bokmarknad är starkt påverkad av bästsäljarkulturen vilket även märks av i genren självbiografi då många välkända personer väljer att skildra sina liv i bokform. Sedan tidigare finns det endast få studier om självbiografin som genre på bokmarknaden. LÄS MER