Sökning: "genrepedagogik examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden genrepedagogik examensarbete.

 1. 1. Tillämpning av genreskolans pedagogik i skrivundervisningen : Ett sätt att utveckla elevens språk, text- och skrivarbete ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Katarina Bader; [2018]
  Nyckelord :genrepedagogik; genre; skrivutveckling; skrivundervisning; Sydneyskolan;

  Sammanfattning : Denna studie har utgångspunkten i mitt eget examensarbete 1, en genomförd litteraturstudie med titeln Att arbeta praktiskt utifrån teoretiska skrivdiskurser i skrivundervisningen (2018). l detta arbete kartläggs processkrivning och genrepedagogik. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i läsförståelsestrategier och genrer i de lägre årskurserna : Hur explicit är och bör den vara?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Jenny Andersson; [2017]
  Nyckelord :genre pedagogic; genre knowledge; reading strategies; reading comprehension strategies; reading comprehension; younger students; lower grades; primary school; RT; TSI; CORI.; genrepedagogik; genrekunskap; lässtrategier; läsförståelsestrategier; läsförståelse; yngre elever; lägre årskurser; lågstadiet; RT; TSI; CORI;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar undervisning i läsförståelsestrategier och genrekunskap. Studien utgår från forskning som visar att undervisning i dessa områden är av stor vikt för elevernas utveckling av läsförståelse. Läsförståelse i sig är grunden för framtida kunskapsinhämtning och vidare studier. LÄS MER

 3. 3. Litteraturundervisningens teori och praktik i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Hedman Jonsson; [2017]
  Nyckelord :gymnasieskolan; kritisk litteracitet; litteraturundervisning; receptionsteori; ämneskonceptioner; ämnesplan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur svensklärare på gymnasiet utformar sin litteraturundervisning och hur de förhåller sig till de skrivningar i styrdokument som behandlar litteraturundervisning. Forskning på styrdokument tyder på att kritisk litteraturläsning allt mer får stå tillbaka till förmån för formaliserad färdighetsträning och genrepedagogik. LÄS MER

 4. 4. "Man behöver kunskaper i både språk och kultur för att skriva bra" Den genrepedagogiska cirkelmodellen som ett språkutvecklande arbetsätt i vuxna andraspråkelevers textskapande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Cwiek; [2016-07-07]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; svenska som andraspråk; vuxna;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA 136,15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 5. 5. Två situationer, fem elever, tio texter : En komparativ textanalys av berättande elevtexter från årskurs tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa-Marie Andersson; Lisa Larsson; [2011]
  Nyckelord :elevtexter; textanalys; nationella prov; situerat skrivande; genrepedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete presenterar en textanalys av berättande texter skrivna av elever i årskurs tre. Vårt material är insamlat under våren 2011, och de fem elever vi studerar har vardera skrivit två texter, en inom det nationella provet och en likvärdig textuppgift skriven i en klassrumssituation. LÄS MER