Sökning: "genrepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet genrepedagogik.

 1. 1. Genrepedagogik i skolutvecklingsarbetet Om förutsättningar för att skapa tillgängliga lärmiljöer

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Happy Heba Nashed; [2019]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Förebyggande arbete; Genrepedagogik; Skolutveckling; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Nashed Happy (2018). Genrepedagogik i skolutvecklingsarbetet- om förutsättningar för att skapa tillgängliga lärmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Genrepedagogik som språkutvecklande arbetssätt : En intervjustudie om gymnasielärares arbete med genrepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Simone Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Genrepedagogik; språkutveckling; cirkelmodellen; sociokulturellt perspektiv på lärande; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genrepedagogikens påverkan på elevers språkutveckling i svenskämnet på gymnasiet. Genrepedagogiken vilar på tre ben: det sociokulturella perspektivet på lärande, den systemisk funktionella grammatiken samt cykeln för undervisning och lärande. LÄS MER

 3. 3. Språkliga utmaningar i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Skogar; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskap; språkutvecklande undervisning; Jim Cummins; begrepp;

  Sammanfattning : Som en följd av en ökad migration i världen har idag cirka 32 procent av eleverna i den svenska gymnasieskolan utländsk bakgrund. De senaste åren har dessutom andelen nyanlända elever ökat stort – år 2017 gick ungefär var tionde gymnasielev på språkintroduktion. LÄS MER

 4. 4. ”Tänk dig att du ska baka en kladdkaka…” : Stöttningspraktiker hos lärare som undervisar i icke-språkcentrerade kurser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Lundwall; [2019]
  Nyckelord :Language-based education; language-based learning; genre-based pedagogy; scaffolding; educational language; common language; language domains; literacy; Språkinriktad ämnesundervisning; språkinriktat lärande; genrepedagogik; stöttning; skolspråk; vardagsspråk; språkdomäner; litteracitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine in what way teachers in upper secondary school who teaches non-language centered courses uses scaffolding within the theoretical context of language-based learning to support their students’ learning. The study will also examine if there is a difference depending on what subjects the teacher is licensed to teach in. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrika undervisningsmetoder för elever med språkstörning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Åkerlund; Sofi Hagbyhn; [2019]
  Nyckelord :Casemetodik; språkstörning; stödbehov; tillgänglig lärmiljö; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Hagbyhn, Sofi. Åkerlund, Marie (2019). Framgångsrika undervisningsmetoder för elever med språkstörning. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER