Sökning: "genrepedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet genrepedagogik.

 1. 1. Aktiv språkutveckling i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Andersson; Sara Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; didaktik; genrepedagogik; grundskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att fördjupa kunskapen om språkutveckling i de lägre åldrarna F-3 i grundskolan. Undersökningen riktar sig mot användbara metoder och modeller som kan ge stöttning för språkutveckling hos elever. LÄS MER

 2. 2. Genrepedagogik och grammatisk metaforik Flerspråkiga elever - en beskrivning av en pedagogisk modell och skolspråkande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Daniel Wall; [2018]
  Nyckelord :genrepedagogik; GM; grammatisk metaforik; specialpedagogik; språklig sårbarhet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att utveckla självständiga skribenter : En kritisk innehållsanalys av läromedel för årskurs 6 i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefin Bernström; Jessica Stigsson; [2018]
  Nyckelord :Aktivitet; argumenterande text; cirkelmodellen; explicit; genrepedagogik; implicit; läromedelsanalys; narrativ text; sociokulturellt perspektiv; stöttning;

  Sammanfattning : Den här studien är en kritisk innehållsanalys gjord på tre läromedel för årskurs 6 i svenskämnet där genrepedagogik är en utgångspunkt. Syftet med studien är att analysera aktiviteter i varje läromedel. LÄS MER

 4. 4. Genrepedagogik i läromedel : En studie kring arbetsformer och cirkelmodellens faser i läroböcker i svenska och svenska som andraspråk åk. 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Stefan Brandshage; [2018]
  Nyckelord :Genrepedagogik; Cirkelmodellen; Läromedel; Svenska; Svenska som andraspråk; Systematisk begreppsanalys.;

  Sammanfattning : Det genrepedagogiska arbetssättet är idag väletablerat i den svenska grundskolan och cirkelmodellen är den mest utbredda pedagogiska modellen. Genrepedagogiken har stöd i såväl läroplan som pedagogiska modeller och läromedel. LÄS MER

 5. 5. Genrestrukturen i beskrivande texter : - en jämförande studie av pojkars och flickors skrivprestationer i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Brännström; Anna von Zweigbergk; [2018]
  Nyckelord :beskrivande genrestruktur; elevtexter; kvantitativ innehållsanalys; kön; skolprestationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att jämföra texter som pojkar och flickor skrivit under årskurs 3 utifrån den beskrivande genrestrukturen. Tidigare forskning visar på en skillnad i skolprestationer baserat på elevers könstillhörighet vilket även framgår i både internationella och nationella undersökningar. LÄS MER