Sökning: "genrepraktik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet genrepraktik.

  1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Christopher Lindén; [2021]
    Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

    Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER