Sökning: "genrespecifik"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet genrespecifik.

 1. 1. Paradigm Shift : The musical developement of barbershop harmony between 1939-2918

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rasmus Krigström; [2019]
  Nyckelord :Barbershop; Harmony; Musical Development; Genre-specific; barbershop; stämsång; musikalisk utveckling; genrespecifik;

  Sammanfattning : Barbershop harmony in the form of quartet singing has its roots in the USA from the middle of the 19th century and has grown into its own unique genre. Towards the end of the 1930’s the genre had almost disappeared, and in 1938 an organization was formed to preserve it. LÄS MER

 2. 2. Vad utgör en framgångsrik film? : En analys av Hollywoods filmindustri

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Simon Danielsson; Jakob Flygare; [2016]
  Nyckelord :Box office revenue; regression analysis; film; 4ps of marketing.; Biointäkter; regressionsanalys; film; 4p marknadsföringsmix.;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöktes vilka de främsta framgångsfaktorerna var med avseende på biointäkter för en amerikansk film i produktions- och distributionsfasen. Analysen av produktionsfasen baserades på filmer mellan åren 2010-2014 och bestod dels av en övergripande regressionsanalys över alla filmer och dels en genrespecifik regressionsanalys. LÄS MER

 3. 3. Vad är det jag hör – Vad är det du gör? : vokal uppförandepraxis inom olika genrer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Katrina Hedén; [2016]
  Nyckelord :sång; sångstil; folksång; klassisk sång; rocksång; musikaliskt uttryck; uppförandepraxis; musikgenre; genrespecifik; sångpedagogik;

  Sammanfattning : Hur kan vi veta vad det är för slags musik vi hör? Vad är det som är det typiska i varje genre och som gör dem så unika? Hur kan vi veta hur vi ska sjunga i olika genrer för att få den speciella fraseringen, utsmyckningarna, vokalljudet och svänget?Denna studie undersöker vokal genrespecifik uppförandepraxis i folksång, klassisk sång och rocksång, samt hur sångpedagoger uppfattar sig arbeta med sångelever inom respektive genre. Intervjuer med verksamma sångpedagoger har genomförts. LÄS MER

 4. 4. Visuella Effekter Inom Genrespecifik Musikvideoproduktion

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Robert Adler; Andreas Eriksson; [2010]
  Nyckelord :Musikvideo; Musikvideoproduktion; Visuella effekter; VFX;

  Sammanfattning : Today almost every artist has a music video. With today’s technology it has become a lot easier for smaller companies or amateur filmers to produce and distribute their work. LÄS MER