Sökning: "gentrification"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet gentrification.

 1. 1. The Dynamics of Rent Gap Formation in Copenhagen : An empirical look into international investments in the rental market

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Martin Bonde-Hansen; [2021]
  Nyckelord :rent gap theory; gentrification; housing; urban economics; web scraping; GIS; big data; Blackstone;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Airbnb in Copenhagen, Denmark: The Short- Term Rent Gap, Gentrification & the Housing Market

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Emre Guerbuezer; [2021]
  Nyckelord :Airbnb; Short-Term Rent Gap; GIS; Gentrification; Housing Market; Copenhagen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Short-term tourists visiting formerly residential areas are a potential source of conflict as the short-term tourists change the place they are visiting and represent an inconvenience to residents. This research uses a mixed methods approach with the short-term rent gap framework introduced by Wachsmuth and Weisler (2018) as the quantitative and an additional online expert interview as the qualitative part to analyse the effects of short-term rentals hosted on Airbnb on gentrification processes and the housing market in Copenhagen, pre- and during Covid-19. LÄS MER

 3. 3. BOSTADSPOLITIK FÖR VEM? En kritisk analys av bostadspolitiska förändringar av hyresmarknadssystem i Göteborg och Amsterdam – från EU- till stadsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Norborg; [2020-05-18]
  Nyckelord :Bostadspolitik; EU policy; Sverige; Nederländerna; Amsterdam; Göteborg; ojämlikhet; gentrifiering; segregation; urban förnyelse; renovering; marknadisering; marknadshyra; hyreskontroll; social blandning; diskurs; legitimitet; subsidiaritet; Housing policy; EU policy; Sweden; Netherlands; Amsterdam; Gothenburg; inequality; gentrification; segregation; urban regeneration; renovation; marketization; market rent; rent regulation; social mixing; discourse; legitimacy; subsidiarity;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate EU policy on housing with focus on legitimacy and guidelines, and to connect EU policy with development on affordable rental housing in Gothenburg and Amsterdam. Both Sweden and the Netherlands changed national housing policies under EU influence during the last decade, which might have implications on available affordable rental housing and development of gentrification and segregation, which this thesis also aim to cast light on. LÄS MER

 4. 4. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Aurora Goldstick; [2020]
  Nyckelord :postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Sammanfattning : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. LÄS MER

 5. 5. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. LÄS MER